Karttaprojektiot

Eri karttaprojektiot interaktiivisena web-karttana. Valitse karttaprojektio valikosta.

Valittavina olevat karttaprojektiot

  • Albersin projektio (1805) – Heinrich C. Albersin keksimä kartioprojektio, pinta-alat oikeassa suhteessa, muodot väärin
  • Equal Earth -projektio (2018) – Bojan Šavričin, Bernhard Jennyn ja Tom Pattersonin keksimä tasa-alainen pseudosylinterinen karttaprojektio
  • Tasavälinen lieriöprojektio – lieriö­projektio, jossa mittakaava pohjois-etelä-suunnassa on vakio, mitta­kaava itä-länsi-suunnassa riippuu leveysasteesta
  • Lambertin oikeakulmainen kartioprojektio (1772) – Johann Heinrich Lambertin keksimä karttaprojektio, jota käytetään etenkin lentosuunnistuskartoissa
  • Mercatorin projektio (1569) – pituus -ja leveyspiirit ovat suorassa kulmassa, maanosien mittasuhteet epäsuhtaisia
  • Natural Earth -projektio (2012) – Tom Pattersonin keksimä pseudosylinterinen karttaprojektio, joka ei ole konforminen eikä tasa-alainen, vaan kompromissi näiden kahden välillä
  • Winkel tripel -projektio (1921) – Oswald Winkelin keksimä karttaprojektio, joka pyrkii minimoimaan vääristyksiä alueessa, suunnassa ja etäisyydessä