Postinumerohaku

Hae postinumerolla, postitoimipaikalla tai kadunnimellä

05440 HYVINKÄÄ

Kunta: Hyvinkää

Maakunta: Helsinki-Uusimaa

Tyyppi: Normaali postinumero

📌60.6004, 24.8815

Booking.com

Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!

Postinumeron 05440 katuosoitteet

KadunnimiPostinumeroToimipaikka
Aamutuulentie05440HYVINKÄÄ
Graniittitie05440HYVINKÄÄ
Iltatuulentie05440HYVINKÄÄ
Kaltevankierto05440HYVINKÄÄ
Kaltevankuja05440HYVINKÄÄ
Kaltevantie05440HYVINKÄÄ
Kiilletie05440HYVINKÄÄ
Kirjosiivenkierto05440HYVINKÄÄ
Kirkulankorvenkatu05440HYVINKÄÄ
Kitteläntie05440HYVINKÄÄ
Koivurinteenkaari05440HYVINKÄÄ
Kravunarkunkatu05440HYVINKÄÄ
Kravunkaari05440HYVINKÄÄ
Kravunkuja05440HYVINKÄÄ
Kravunrinteentie05440HYVINKÄÄ
Lehtikorventie05440HYVINKÄÄ
Lehtirinteentie05440HYVINKÄÄ
Leppäojantie05440HYVINKÄÄ
Liuskekivenpolku05440HYVINKÄÄ
Liuskekiventie05440HYVINKÄÄ
Loimutie05440HYVINKÄÄ
Lounatuulenaukio05440HYVINKÄÄ
Lounatuulentie05440HYVINKÄÄ
Metsä-Jurvantie05440HYVINKÄÄ
Myötätuulentie05440HYVINKÄÄ
Norkkotie05440HYVINKÄÄ
Oksatie05440HYVINKÄÄ
Palojoenkierto05440HYVINKÄÄ
Puhdistamontie05440HYVINKÄÄ
Roihutie05440HYVINKÄÄ
Saksikuja05440HYVINKÄÄ
Silmutie05440HYVINKÄÄ
Tasatie05440HYVINKÄÄ
Tupsutie05440HYVINKÄÄ
Urputie05440HYVINKÄÄ
Varsitie05440HYVINKÄÄ
Versotie05440HYVINKÄÄ
Yli-Jurvankatu05440HYVINKÄÄ
Ylijurvankatu05440HYVINKÄÄ

Postinumeron 05440 tilastot

Asukasrakenne (2019)

Postinumeron 05440 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta

Asukkaat yhteensä881
Naiset437
Miehet444
Keski-ikä33
0–2-vuotiaat49
3–6-vuotiaat87
7–12-vuotiaat116
13–15-vuotiaat26
16–17-vuotiaat13
18–19-vuotiaat14
20–24-vuotiaat27
25–29-vuotiaat48
30–34-vuotiaat75
35–39-vuotiaat91
40–44-vuotiaat99
45–49-vuotiaat52
50–54-vuotiaat35
55–59-vuotiaat27
60–64-vuotiaat31
65–69-vuotiaat27
70–74-vuotiaat22
75–79-vuotiaat17
80–84-vuotiaat9
85-vuotiaat –16

Koulutusaste (2019)

Postinumeron 05440 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.

18-vuotiaat –590
Perusasteen suorittaneet102
Koulutetut488
Ylioppilastutkinnon suorittaneet22
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet227
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet134
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet105

Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Postinumeron 05440 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

18-vuotiaat –590
Asukkaiden keskitulot (€)33703
Asukkaiden mediaanitulot (€)29583
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat51
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat311
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat228
Asukkaiden ostovoimakertymä (€)19884515

Talouksien koko ja elämävaihe (2019)

Postinumeron 05440 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Taloudet yhteensä315
Talouksien keskikoko2.7
Asumisväljyys (m²)41.1
Yksinasuvien taloudet86
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.)17
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.)18
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia)146
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia)45
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia)94
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia)77
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.)31
Yhden vanhemman taloudet13
Aikuisten taloudet (18–64 v.)127
Eläkeläisten taloudet (65– v.)42
Omistusasunnoissa asuvat taloudet220
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet94
Muissa asunnoissa asuvat taloudet1

Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Tiedot koskevat postinumeron 05440 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

Taloudet yhteensä315
Talouksien keskitulot (€)61115
Talouksien mediaanitulot (€)57637
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet35
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet168
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet112
Talouksien ostovoimakertymä (€)19251190

Rakennukset ja asunnot (2019)

Postinumeron 05440 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.

Kesämökit yhteensä1
Rakennukset yhteensä241
Muut rakennukset14
Asuinrakennukset227
Asunnot330
Asuntojen keskipinta-ala107.7
Pientaloasunnot231
Kerrostaloasunnot99

Työpaikat toimialoittain (2018)

Postinumeron 05440 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.

Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).

Työpaikat yhteensä68
Alkutuotanto-
Jalostus23
Palvelut45
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous-
B Kaivostoiminta ja louhinta-
C Teollisuus18
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta-
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito-
F Rakentaminen5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus-
H Kuljetus ja varastointi3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta3
J Informaatio ja viestintä-
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta-
L Kiinteistöalan toiminta1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus-
P Koulutus-
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut30
R Taiteet, viihde ja virkistys-
S Muu palvelutoiminta4
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön-
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta-
X Toimiala tuntematon-

Asukkaiden pääasiallinen toiminta (2018)

Postinumeron 05440 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.

Asukkaat yhteensä816
Työlliset399
Työttömät20
Lapset 0–14-vuotiaat243
Opiskelijat36
Eläkeläiset106
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)12

Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0