Postinumerohaku

Hae postinumerolla, postitoimipaikalla tai kadunnimellä

40660 JYVÄSKYLÄ

Kunta: Jyväskylä

Maakunta: Keski-Suomi

Tyyppi: Normaali postinumero

📌62.2667, 25.609

Booking.com

Postinumeron 40660 katuosoitteet

KadunnimiPostinumeroToimipaikka
Ahkiontie40660JYVÄSKYLÄ
Eiritie40660JYVÄSKYLÄ
Hiekkaharjuntie40660JYVÄSKYLÄ
Kalhunkuja40660JYVÄSKYLÄ
Kankaanpäänranta40660JYVÄSKYLÄ
Kesärannantie40660JYVÄSKYLÄ
Kettulantie40660JYVÄSKYLÄ
Kevätrannantie40660JYVÄSKYLÄ
Kivelänlammentie40660JYVÄSKYLÄ
Kivimäki40660JYVÄSKYLÄ
Kuuselantie40660JYVÄSKYLÄ
Kuusirannantie40660JYVÄSKYLÄ
Kylmäojantie40660JYVÄSKYLÄ
Lehtimutka40660JYVÄSKYLÄ
Linjatie40660JYVÄSKYLÄ
Lylyntie40660JYVÄSKYLÄ
Länsirinteentie40660JYVÄSKYLÄ
Myllypelto40660JYVÄSKYLÄ
Mällinmäentie40660JYVÄSKYLÄ
Möykynmäentie40660JYVÄSKYLÄ
Notkolantie40660JYVÄSKYLÄ
Palokantie40660JYVÄSKYLÄ
Papinkorventie40660JYVÄSKYLÄ
Perälammentie40660JYVÄSKYLÄ
Peräläntie40660JYVÄSKYLÄ
Pikkurintie40660JYVÄSKYLÄ
Pitkänsillanmäki40660JYVÄSKYLÄ
Pohjukkalantie40660JYVÄSKYLÄ
Porttilanraitti40660JYVÄSKYLÄ
Porttilantie40660JYVÄSKYLÄ
Ruoke40660JYVÄSKYLÄ
Ruokkeenranta40660JYVÄSKYLÄ
Ruokkeentie40660JYVÄSKYLÄ
Sivakkapolku40660JYVÄSKYLÄ
Sivulantie40660JYVÄSKYLÄ
Soikkalantie40660JYVÄSKYLÄ
Suomäentie40660JYVÄSKYLÄ
Taka-Keljontie40660JYVÄSKYLÄ
Talasranta40660JYVÄSKYLÄ
Timolantie40660JYVÄSKYLÄ
Tuhkurintie40660JYVÄSKYLÄ
Vesangantie40660JYVÄSKYLÄ
Vähä-Tuomiontie40660JYVÄSKYLÄ

Postinumeron 40660 tilastot

Asukasrakenne (2019)

Postinumeron 40660 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta

Asukkaat yhteensä751
Naiset381
Miehet370
Keski-ikä38
0–2-vuotiaat27
3–6-vuotiaat47
7–12-vuotiaat70
13–15-vuotiaat29
16–17-vuotiaat24
18–19-vuotiaat15
20–24-vuotiaat22
25–29-vuotiaat43
30–34-vuotiaat52
35–39-vuotiaat59
40–44-vuotiaat59
45–49-vuotiaat49
50–54-vuotiaat50
55–59-vuotiaat44
60–64-vuotiaat43
65–69-vuotiaat36
70–74-vuotiaat31
75–79-vuotiaat27
80–84-vuotiaat15
85-vuotiaat –9

Koulutusaste (2019)

Postinumeron 40660 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.

18-vuotiaat –554
Perusasteen suorittaneet105
Koulutetut449
Ylioppilastutkinnon suorittaneet28
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet273
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet93
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet55

Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Postinumeron 40660 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

18-vuotiaat –554
Asukkaiden keskitulot (€)26152
Asukkaiden mediaanitulot (€)24154
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat90
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat343
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat121
Asukkaiden ostovoimakertymä (€)14488201

Talouksien koko ja elämävaihe (2019)

Postinumeron 40660 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Taloudet yhteensä287
Talouksien keskikoko2.6
Asumisväljyys (m²)43.2
Yksinasuvien taloudet61
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.)7
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.)17
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia)98
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia)23
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia)53
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia)48
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.)38
Yhden vanhemman taloudet6
Aikuisten taloudet (18–64 v.)108
Eläkeläisten taloudet (65– v.)82
Omistusasunnoissa asuvat taloudet280
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet4
Muissa asunnoissa asuvat taloudet3

Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Tiedot koskevat postinumeron 40660 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

Taloudet yhteensä287
Talouksien keskitulot (€)50672
Talouksien mediaanitulot (€)49030
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet45
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet187
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet55
Talouksien ostovoimakertymä (€)14542926

Rakennukset ja asunnot (2019)

Postinumeron 40660 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.

Kesämökit yhteensä51
Rakennukset yhteensä330
Muut rakennukset12
Asuinrakennukset318
Asunnot308
Asuntojen keskipinta-ala111.2
Pientaloasunnot308
Kerrostaloasunnot-

Työpaikat toimialoittain (2018)

Postinumeron 40660 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.

Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).

Työpaikat yhteensä78
Alkutuotanto1
Jalostus22
Palvelut55
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous1
B Kaivostoiminta ja louhinta-
C Teollisuus1
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta-
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito-
F Rakentaminen21
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus2
H Kuljetus ja varastointi16
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta3
J Informaatio ja viestintä-
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta-
L Kiinteistöalan toiminta-
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta31
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta-
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus-
P Koulutus-
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut2
R Taiteet, viihde ja virkistys-
S Muu palvelutoiminta1
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön-
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta-
X Toimiala tuntematon-

Asukkaiden pääasiallinen toiminta (2018)

Postinumeron 40660 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.

Asukkaat yhteensä725
Työlliset317
Työttömät31
Lapset 0–14-vuotiaat163
Opiskelijat54
Eläkeläiset142
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)18

Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0