Postinumerohaku

Hae postinumerolla, postitoimipaikalla tai kadunnimellä

53200 LAPPEENRANTA

Kunta: Lappeenranta

Maakunta: Etelä-Karjala

Tyyppi: Normaali postinumero

📌61.063, 28.23

Booking.com

Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!

Postinumeron 53200 katuosoitteet

KadunnimiPostinumeroToimipaikka
Abessiniankatu53200LAPPEENRANTA
Alatehtaantie53200LAPPEENRANTA
Ampujalantie53200LAPPEENRANTA
Asemavarastontie53200LAPPEENRANTA
Asettajanpolku53200LAPPEENRANTA
Henrikinkatu53200LAPPEENRANTA
Hyötiöntie53200LAPPEENRANTA
Ilmastuskuja53200LAPPEENRANTA
Insinöörintie53200LAPPEENRANTA
Isännöitsijäntie53200LAPPEENRANTA
Jalostamontie53200LAPPEENRANTA
Jonkantie53200LAPPEENRANTA
Julinintie53200LAPPEENRANTA
Kaukaankatu53200LAPPEENRANTA
Kaukaantie53200LAPPEENRANTA
Kauvontie53200LAPPEENRANTA
Keittämöntie53200LAPPEENRANTA
Kerhopolku53200LAPPEENRANTA
Kiertotie53200LAPPEENRANTA
Kiitopolku53200LAPPEENRANTA
Kiripolku53200LAPPEENRANTA
Kisakatu53200LAPPEENRANTA
Kuivauskoneentie53200LAPPEENRANTA
Kuorimonkuja53200LAPPEENRANTA
Louhimonkatu53200LAPPEENRANTA
Mestarinpolku53200LAPPEENRANTA
Murskaamontie53200LAPPEENRANTA
Paloasemantie53200LAPPEENRANTA
Paperitehtaantie53200LAPPEENRANTA
Pappilanojantie53200LAPPEENRANTA
Parkkarilankatu53200LAPPEENRANTA
Porarinpolku53200LAPPEENRANTA
Puukentäntie53200LAPPEENRANTA
Puuportintie53200LAPPEENRANTA
Puustellintie53200LAPPEENRANTA
Raijanraitti53200LAPPEENRANTA
Rajakatu53200LAPPEENRANTA
Rullakatu53200LAPPEENRANTA
Rullatehtaantie53200LAPPEENRANTA
Rullatie53200LAPPEENRANTA
Sellutehtaantie53200LAPPEENRANTA
Selluvarastontie53200LAPPEENRANTA
Siilokuja53200LAPPEENRANTA
Soodakattilantie53200LAPPEENRANTA
Sorvarintie53200LAPPEENRANTA
Standertskjöldinkatu53200LAPPEENRANTA
Toritalontie53200LAPPEENRANTA
Tutkimuksentie53200LAPPEENRANTA
Varastokentäntie53200LAPPEENRANTA
Vetopolku53200LAPPEENRANTA
Viestipolku53200LAPPEENRANTA
Voimalaitoksentie53200LAPPEENRANTA
Välikatu53200LAPPEENRANTA
Ylätehtaantie53200LAPPEENRANTA

Postinumeron 53200 tilastot

Asukasrakenne (2019)

Postinumeron 53200 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta

Asukkaat yhteensä1520
Naiset731
Miehet789
Keski-ikä45
0–2-vuotiaat37
3–6-vuotiaat59
7–12-vuotiaat89
13–15-vuotiaat36
16–17-vuotiaat31
18–19-vuotiaat42
20–24-vuotiaat76
25–29-vuotiaat102
30–34-vuotiaat77
35–39-vuotiaat89
40–44-vuotiaat78
45–49-vuotiaat70
50–54-vuotiaat110
55–59-vuotiaat103
60–64-vuotiaat133
65–69-vuotiaat125
70–74-vuotiaat126
75–79-vuotiaat60
80–84-vuotiaat33
85-vuotiaat –44

Koulutusaste (2019)

Postinumeron 53200 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.

18-vuotiaat –1268
Perusasteen suorittaneet330
Koulutetut938
Ylioppilastutkinnon suorittaneet46
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet654
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet139
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet99

Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Postinumeron 53200 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

18-vuotiaat –1268
Asukkaiden keskitulot (€)23109
Asukkaiden mediaanitulot (€)21379
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat245
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat850
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat173
Asukkaiden ostovoimakertymä (€)29302747

Talouksien koko ja elämävaihe (2019)

Postinumeron 53200 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Taloudet yhteensä864
Talouksien keskikoko1.8
Asumisväljyys (m²)39.1
Yksinasuvien taloudet463
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.)100
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.)26
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia)144
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia)35
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia)72
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia)66
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.)54
Yhden vanhemman taloudet50
Aikuisten taloudet (18–64 v.)428
Eläkeläisten taloudet (65– v.)295
Omistusasunnoissa asuvat taloudet410
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet439
Muissa asunnoissa asuvat taloudet15

Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Tiedot koskevat postinumeron 53200 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

Taloudet yhteensä864
Talouksien keskitulot (€)34038
Talouksien mediaanitulot (€)28719
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet252
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet518
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet94
Talouksien ostovoimakertymä (€)29408923

Rakennukset ja asunnot (2019)

Postinumeron 53200 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.

Kesämökit yhteensä-
Rakennukset yhteensä323
Muut rakennukset108
Asuinrakennukset215
Asunnot945
Asuntojen keskipinta-ala67.4
Pientaloasunnot267
Kerrostaloasunnot678

Työpaikat toimialoittain (2018)

Postinumeron 53200 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.

Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).

Työpaikat yhteensä1336
Alkutuotanto-
Jalostus1072
Palvelut264
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous-
B Kaivostoiminta ja louhinta-
C Teollisuus994
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta3
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito-
F Rakentaminen75
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus81
H Kuljetus ja varastointi38
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta24
J Informaatio ja viestintä-
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta-
L Kiinteistöalan toiminta2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta9
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus-
P Koulutus20
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut11
R Taiteet, viihde ja virkistys64
S Muu palvelutoiminta12
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön-
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta-
X Toimiala tuntematon-

Asukkaiden pääasiallinen toiminta (2018)

Postinumeron 53200 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.

Asukkaat yhteensä1506
Työlliset623
Työttömät91
Lapset 0–14-vuotiaat195
Opiskelijat92
Eläkeläiset458
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)47

Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0