Postinumerohaku

Hae postinumerolla, postitoimipaikalla tai kadunnimellä

66999 VAASA

Kunta: Vaasa

Maakunta: Pohjanmaa

Tyyppi: Normaali postinumero

📌63.29, 21.6497

Booking.com

Postinumeron 66999 katuosoitteet

KadunnimiPostinumeroToimipaikka
Boskatavägen66999VAASA
Byviksvägen66999VAASA
Bälghamnsvägen66999VAASA
Skutskärsvägen66999VAASA
Tjäruviksvägen66999VAASA
Vidjeskärsvägen66999VAASA
Värlaxvägen66999VAASA
Alskat66999VAASA
Aurinkotie Solvägen66999VAASA
Hanklotintie Hanklotvägen66999VAASA
Hekutskärin huvilatie Hekutskär villaväg66999VAASA
Kuslotintie Kuslotvägen66999VAASA
Köklot66999VAASA
Köklotintie Köklotvägen66999VAASA
Lilla Hanklotintie Lilla Hanklotvägen66999VAASA
Norrskatvägen66999VAASA
Torpparintie Torparvägen66999VAASA
Verkvikintie Verkviksvägen66999VAASA
Åmanintie Åmansvägen66999VAASA

Postinumeron 66999 tilastot

Asukasrakenne (2019)

Postinumeron 66999 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta

Asukkaat yhteensä60
Naiset32
Miehet28
Keski-ikä49
0–2-vuotiaat-
3–6-vuotiaat3
7–12-vuotiaat4
13–15-vuotiaat2
16–17-vuotiaat2
18–19-vuotiaat1
20–24-vuotiaat-
25–29-vuotiaat-
30–34-vuotiaat4
35–39-vuotiaat2
40–44-vuotiaat3
45–49-vuotiaat5
50–54-vuotiaat6
55–59-vuotiaat6
60–64-vuotiaat6
65–69-vuotiaat5
70–74-vuotiaat4
75–79-vuotiaat1
80–84-vuotiaat3
85-vuotiaat –3

Koulutusaste (2019)

Postinumeron 66999 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.

18-vuotiaat –49
Perusasteen suorittaneet18
Koulutetut31
Ylioppilastutkinnon suorittaneet2
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet25
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet3
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet1

Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Postinumeron 66999 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

18-vuotiaat –49
Asukkaiden keskitulot (€)19878
Asukkaiden mediaanitulot (€)18917
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat13
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat32
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat4
Asukkaiden ostovoimakertymä (€)974013

Talouksien koko ja elämävaihe (2019)

Postinumeron 66999 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Taloudet yhteensä26
Talouksien keskikoko-
Asumisväljyys (m²)-
Yksinasuvien taloudet-
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.)-
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.)-
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia)-
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia)-
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia)-
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia)-
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.)-
Yhden vanhemman taloudet-
Aikuisten taloudet (18–64 v.)-
Eläkeläisten taloudet (65– v.)-
Omistusasunnoissa asuvat taloudet-
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet-
Muissa asunnoissa asuvat taloudet-

Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Tiedot koskevat postinumeron 66999 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

Taloudet yhteensä26
Talouksien keskitulot (€)-
Talouksien mediaanitulot (€)-
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet-
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet-
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet-
Talouksien ostovoimakertymä (€)-

Rakennukset ja asunnot (2019)

Postinumeron 66999 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.

Kesämökit yhteensä437
Rakennukset yhteensä63
Muut rakennukset21
Asuinrakennukset42
Asunnot33
Asuntojen keskipinta-ala90.2
Pientaloasunnot33
Kerrostaloasunnot-

Työpaikat toimialoittain (2018)

Postinumeron 66999 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.

Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).

Työpaikat yhteensä1
Alkutuotanto-
Jalostus-
Palvelut-
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous-
B Kaivostoiminta ja louhinta-
C Teollisuus-
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta-
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito-
F Rakentaminen-
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus-
H Kuljetus ja varastointi-
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta-
J Informaatio ja viestintä-
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta-
L Kiinteistöalan toiminta-
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta-
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta-
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus-
P Koulutus-
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut-
R Taiteet, viihde ja virkistys-
S Muu palvelutoiminta-
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön-
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta-
X Toimiala tuntematon-

Asukkaiden pääasiallinen toiminta (2018)

Postinumeron 66999 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.

Asukkaat yhteensä64
Työlliset27
Työttömät3
Lapset 0–14-vuotiaat9
Opiskelijat4
Eläkeläiset21
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)-

Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0