Postinumerohaku

Hae postinumerolla, postitoimipaikalla tai kadunnimellä

02130 ESPOO

Kunta: Espoo

Maakunta: Helsinki-Uusimaa

Tyyppi: Normaali postinumero

📌60.1887, 24.7918

Booking.com

Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!

Postinumeron 02130 katuosoitteet

KadunnimiPostinumeroToimipaikka
Hiirenkorvankuja Mössörsgränden02130ESPOO
Kalevalantie Kalevalavägen02130ESPOO
Kanneljärventie Kanneljärvivägen02130ESPOO
Keijumäki Älvbacken02130ESPOO
Keijuniityntie Älvängsvägen02130ESPOO
Kivennavankuja Kivinebbsgränden02130ESPOO
Kivennavantie Kivinebbsvägen02130ESPOO
Koivukeppi Björkkäppen02130ESPOO
Koivunkanto Björkstubben02130ESPOO
Koivunkonkelo Björkkroken02130ESPOO
Koivunlehväkuja Björkkvistgränden02130ESPOO
Koivunrunko Björkstammen02130ESPOO
Koivusyrjä Björkliden02130ESPOO
Koivuviidantie Björkdungevägen02130ESPOO
Koivuviita Björkdungen02130ESPOO
Kontti Konten02130ESPOO
Kuuterseläntie Kuuterselkävägen02130ESPOO
Lehti Lövet02130ESPOO
Loimukoivunkuja Flambjörksgränden02130ESPOO
Louhenkuja Louhigränden02130ESPOO
Louhentie Louhivägen02130ESPOO
Maarinrannantie Marstrandsvägen02130ESPOO
Mahlakuja Savgränden02130ESPOO
Mahlarinne Savbrinken02130ESPOO
Metsänneidonkuja Skogsjungfrugränden02130ESPOO
Metsänpojankuja Skogsmansgränden02130ESPOO
Metsäpirtintie Metsäpirttivägen02130ESPOO
Piilopolku Gömstigen02130ESPOO
Rauduntie Rautusvägen02130ESPOO
Rauduskoivunkuja Vårtbjörksgränden02130ESPOO
Riippakoivunkuja Hängbjörksgränden02130ESPOO
Riippakoivuntie Hängbjörksvägen02130ESPOO
Sepontie Smedsvägen02130ESPOO
Suotorpantie Mosstorpsvägen02130ESPOO
Takojantie Smidarvägen02130ESPOO
Terijoentie Terijokivägen02130ESPOO
Tietäjäntie Siarvägen02130ESPOO
Tuohikuja Nävergränden02130ESPOO
Tuohimäki Näverbacken02130ESPOO
Tuohivirsu Näverskon02130ESPOO
Tuulenpesä Markvasten02130ESPOO
Ukonvaaja Åskpilen02130ESPOO
Urpu Hänget02130ESPOO
Uudenkirkontie Nykyrkovägen02130ESPOO
Vaisalantie Vaisalavägen02130ESPOO
Valkjärventie Valkjärvivägen02130ESPOO
Vemmelsäärentie Långskanksvägen02130ESPOO
Visakoivunkuja Masurbjörksgränden02130ESPOO
Visakoivuntie Masurbjörksvägen02130ESPOO
Visamäki Masurbacken02130ESPOO

Postinumeron 02130 tilastot

Asukasrakenne (2019)

Postinumeron 02130 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta

Asukkaat yhteensä6399
Naiset3147
Miehet3252
Keski-ikä40
0–2-vuotiaat168
3–6-vuotiaat364
7–12-vuotiaat606
13–15-vuotiaat242
16–17-vuotiaat154
18–19-vuotiaat137
20–24-vuotiaat265
25–29-vuotiaat339
30–34-vuotiaat352
35–39-vuotiaat498
40–44-vuotiaat539
45–49-vuotiaat421
50–54-vuotiaat390
55–59-vuotiaat375
60–64-vuotiaat344
65–69-vuotiaat320
70–74-vuotiaat344
75–79-vuotiaat212
80–84-vuotiaat162
85-vuotiaat –167

Koulutusaste (2019)

Postinumeron 02130 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.

18-vuotiaat –4865
Perusasteen suorittaneet628
Koulutetut4237
Ylioppilastutkinnon suorittaneet500
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet952
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet717
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet2068

Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Postinumeron 02130 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

18-vuotiaat –4865
Asukkaiden keskitulot (€)41010
Asukkaiden mediaanitulot (€)33293
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat733
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat1712
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat2420
Asukkaiden ostovoimakertymä (€)199512269

Talouksien koko ja elämävaihe (2019)

Postinumeron 02130 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Taloudet yhteensä2734
Talouksien keskikoko2.3
Asumisväljyys (m²)38.3
Yksinasuvien taloudet897
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.)210
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.)122
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia)850
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia)158
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia)396
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia)438
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.)309
Yhden vanhemman taloudet113
Aikuisten taloudet (18–64 v.)1091
Eläkeläisten taloudet (65– v.)812
Omistusasunnoissa asuvat taloudet1921
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet737
Muissa asunnoissa asuvat taloudet76

Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Tiedot koskevat postinumeron 02130 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

Taloudet yhteensä2734
Talouksien keskitulot (€)72707
Talouksien mediaanitulot (€)57829
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet305
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet1055
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet1374
Talouksien ostovoimakertymä (€)198782286

Rakennukset ja asunnot (2019)

Postinumeron 02130 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.

Kesämökit yhteensä1
Rakennukset yhteensä829
Muut rakennukset74
Asuinrakennukset755
Asunnot2889
Asuntojen keskipinta-ala88.4
Pientaloasunnot1449
Kerrostaloasunnot1440

Työpaikat toimialoittain (2018)

Postinumeron 02130 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.

Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).

Työpaikat yhteensä3675
Alkutuotanto2
Jalostus216
Palvelut3457
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous2
B Kaivostoiminta ja louhinta-
C Teollisuus151
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta-
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito3
F Rakentaminen62
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus670
H Kuljetus ja varastointi23
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta71
J Informaatio ja viestintä1114
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta21
L Kiinteistöalan toiminta83
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta563
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta340
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus-
P Koulutus211
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut328
R Taiteet, viihde ja virkistys6
S Muu palvelutoiminta27
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön-
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta-
X Toimiala tuntematon-

Asukkaiden pääasiallinen toiminta (2018)

Postinumeron 02130 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.

Asukkaat yhteensä6354
Työlliset3007
Työttömät163
Lapset 0–14-vuotiaat1292
Opiskelijat446
Eläkeläiset1255
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)191

Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0