Postinumerohaku

Hae postinumerolla, postitoimipaikalla tai kadunnimellä

40620 JYVÄSKYLÄ

Kunta: Jyväskylä

Maakunta: Keski-Suomi

Tyyppi: Normaali postinumero

📌62.2303, 25.7073

Booking.com

Postinumeron 40620 katuosoitteet

KadunnimiPostinumeroToimipaikka
Hoitajantie40620JYVÄSKYLÄ
Honkaharjuntie40620JYVÄSKYLÄ
Keskussairaalantie40620JYVÄSKYLÄ
Kukkumäentie40620JYVÄSKYLÄ

Postinumeron 40620 tilastot

Asukasrakenne (2019)

Postinumeron 40620 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta

Asukkaat yhteensä454
Naiset198
Miehet256
Keski-ikä33
0–2-vuotiaat14
3–6-vuotiaat23
7–12-vuotiaat24
13–15-vuotiaat13
16–17-vuotiaat7
18–19-vuotiaat15
20–24-vuotiaat73
25–29-vuotiaat66
30–34-vuotiaat41
35–39-vuotiaat28
40–44-vuotiaat20
45–49-vuotiaat20
50–54-vuotiaat27
55–59-vuotiaat27
60–64-vuotiaat11
65–69-vuotiaat24
70–74-vuotiaat14
75–79-vuotiaat2
80–84-vuotiaat4
85-vuotiaat –1

Koulutusaste (2019)

Postinumeron 40620 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.

18-vuotiaat –373
Perusasteen suorittaneet41
Koulutetut332
Ylioppilastutkinnon suorittaneet71
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet163
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet57
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet41

Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Postinumeron 40620 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

18-vuotiaat –373
Asukkaiden keskitulot (€)20100
Asukkaiden mediaanitulot (€)19472
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat100
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat248
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat25
Asukkaiden ostovoimakertymä (€)7497441

Talouksien koko ja elämävaihe (2019)

Postinumeron 40620 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Taloudet yhteensä280
Talouksien keskikoko1.6
Asumisväljyys (m²)29.4
Yksinasuvien taloudet171
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.)101
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.)23
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia)49
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia)12
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia)27
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia)20
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.)15
Yhden vanhemman taloudet23
Aikuisten taloudet (18–64 v.)196
Eläkeläisten taloudet (65– v.)35
Omistusasunnoissa asuvat taloudet3
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet277
Muissa asunnoissa asuvat taloudet-

Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Tiedot koskevat postinumeron 40620 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

Taloudet yhteensä280
Talouksien keskitulot (€)26871
Talouksien mediaanitulot (€)22918
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet109
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet155
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet16
Talouksien ostovoimakertymä (€)7523804

Rakennukset ja asunnot (2019)

Postinumeron 40620 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.

Kesämökit yhteensä-
Rakennukset yhteensä33
Muut rakennukset23
Asuinrakennukset10
Asunnot323
Asuntojen keskipinta-ala47.8
Pientaloasunnot-
Kerrostaloasunnot323

Työpaikat toimialoittain (2018)

Postinumeron 40620 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.

Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).

Työpaikat yhteensä3520
Alkutuotanto-
Jalostus1
Palvelut3519
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous-
B Kaivostoiminta ja louhinta-
C Teollisuus-
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta-
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito-
F Rakentaminen1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus30
H Kuljetus ja varastointi-
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta4
J Informaatio ja viestintä1
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta-
L Kiinteistöalan toiminta-
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta11
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus28
P Koulutus120
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut3318
R Taiteet, viihde ja virkistys1
S Muu palvelutoiminta1
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön-
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta-
X Toimiala tuntematon-

Asukkaiden pääasiallinen toiminta (2018)

Postinumeron 40620 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.

Asukkaat yhteensä488
Työlliset236
Työttömät35
Lapset 0–14-vuotiaat74
Opiskelijat65
Eläkeläiset65
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)13

Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0