Postinumerohaku

Hae postinumerolla, postitoimipaikalla tai kadunnimellä

40640 JYVÄSKYLÄ

Kunta: Jyväskylä

Maakunta: Keski-Suomi

Tyyppi: Normaali postinumero

📌62.2271, 25.673

Booking.com

Postinumeron 40640 katuosoitteet

KadunnimiPostinumeroToimipaikka
Akseli40640JYVÄSKYLÄ
Alakivi40640JYVÄSKYLÄ
Antennikatu40640JYVÄSKYLÄ
Haarakkaantie40640JYVÄSKYLÄ
Haltiattarentie40640JYVÄSKYLÄ
Haperontie40640JYVÄSKYLÄ
Harus40640JYVÄSKYLÄ
Helokantie40640JYVÄSKYLÄ
Hinkalo40640JYVÄSKYLÄ
Huhtalammentie40640JYVÄSKYLÄ
Ilmattarentie40640JYVÄSKYLÄ
Keltinmäentie40640JYVÄSKYLÄ
Kevättärentie40640JYVÄSKYLÄ
Kultalakintie40640JYVÄSKYLÄ
Kuuttarentie40640JYVÄSKYLÄ
Kynnystie40640JYVÄSKYLÄ
Käsikivi40640JYVÄSKYLÄ
Laari40640JYVÄSKYLÄ
Lahokantie40640JYVÄSKYLÄ
Lehmäportintie40640JYVÄSKYLÄ
Linkkikatu40640JYVÄSKYLÄ
Loukkukorventie40640JYVÄSKYLÄ
Maahisentie40640JYVÄSKYLÄ
Malikantie40640JYVÄSKYLÄ
Mastonkaari40640JYVÄSKYLÄ
Menninkäisentie40640JYVÄSKYLÄ
Myllyjärventie40640JYVÄSKYLÄ
Myllylammentie40640JYVÄSKYLÄ
Myllymestarintie40640JYVÄSKYLÄ
Myllyrengintie40640JYVÄSKYLÄ
Myllytontuntie40640JYVÄSKYLÄ
Myllytuvantie40640JYVÄSKYLÄ
Myllärintie40640JYVÄSKYLÄ
Mäyrämäentie40640JYVÄSKYLÄ
Mäyrämäki40640JYVÄSKYLÄ
Naavaparta40640JYVÄSKYLÄ
Nahikkaantie40640JYVÄSKYLÄ
Nauhasammaltie40640JYVÄSKYLÄ
Nääpikäntie40640JYVÄSKYLÄ
Orakkaantie40640JYVÄSKYLÄ
Patotie40640JYVÄSKYLÄ
Peukaloisentie40640JYVÄSKYLÄ
Porrastie40640JYVÄSKYLÄ
Purnu40640JYVÄSKYLÄ
Päivättärentie40640JYVÄSKYLÄ
Ronsuntaipaleentie40640JYVÄSKYLÄ
Rouskuntie40640JYVÄSKYLÄ
Samettijalka40640JYVÄSKYLÄ
Sammalmäentie40640JYVÄSKYLÄ
Seitikintie40640JYVÄSKYLÄ
Seula40640JYVÄSKYLÄ
Sienitie40640JYVÄSKYLÄ
Sihti40640JYVÄSKYLÄ
Siilo40640JYVÄSKYLÄ
Siipi40640JYVÄSKYLÄ
Silokkaantie40640JYVÄSKYLÄ
Sulkasammal40640JYVÄSKYLÄ
Suppilo40640JYVÄSKYLÄ
Terhettärentie40640JYVÄSKYLÄ
Tuulimyllyntie40640JYVÄSKYLÄ
Usvattarentie40640JYVÄSKYLÄ
Vahakkaantie40640JYVÄSKYLÄ
Vahverontie40640JYVÄSKYLÄ
Vakkapolku40640JYVÄSKYLÄ
Valmuskantie40640JYVÄSKYLÄ
Varakivi40640JYVÄSKYLÄ
Velhottarentie40640JYVÄSKYLÄ
Vesikivi40640JYVÄSKYLÄ
Yläkivi40640JYVÄSKYLÄ
Ylämyllyntie40640JYVÄSKYLÄ

Postinumeron 40640 tilastot

Asukasrakenne (2019)

Postinumeron 40640 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta

Asukkaat yhteensä6156
Naiset3064
Miehet3092
Keski-ikä40
0–2-vuotiaat143
3–6-vuotiaat226
7–12-vuotiaat356
13–15-vuotiaat213
16–17-vuotiaat155
18–19-vuotiaat203
20–24-vuotiaat519
25–29-vuotiaat485
30–34-vuotiaat426
35–39-vuotiaat387
40–44-vuotiaat396
45–49-vuotiaat377
50–54-vuotiaat365
55–59-vuotiaat422
60–64-vuotiaat316
65–69-vuotiaat388
70–74-vuotiaat365
75–79-vuotiaat200
80–84-vuotiaat134
85-vuotiaat –80

Koulutusaste (2019)

Postinumeron 40640 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.

18-vuotiaat –5063
Perusasteen suorittaneet1074
Koulutetut3989
Ylioppilastutkinnon suorittaneet377
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet2328
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet679
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet605

Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Postinumeron 40640 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

18-vuotiaat –5063
Asukkaiden keskitulot (€)21740
Asukkaiden mediaanitulot (€)19631
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat1329
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat3034
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat700
Asukkaiden ostovoimakertymä (€)110067977

Talouksien koko ja elämävaihe (2019)

Postinumeron 40640 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Taloudet yhteensä3299
Talouksien keskikoko1.9
Asumisväljyys (m²)40.3
Yksinasuvien taloudet1643
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.)648
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.)147
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia)630
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia)131
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia)282
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia)275
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.)270
Yhden vanhemman taloudet140
Aikuisten taloudet (18–64 v.)1828
Eläkeläisten taloudet (65– v.)844
Omistusasunnoissa asuvat taloudet1755
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet1508
Muissa asunnoissa asuvat taloudet36

Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Tiedot koskevat postinumeron 40640 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

Taloudet yhteensä3299
Talouksien keskitulot (€)33328
Talouksien mediaanitulot (€)26420
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet1255
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet1714
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet330
Talouksien ostovoimakertymä (€)109949966

Rakennukset ja asunnot (2019)

Postinumeron 40640 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.

Kesämökit yhteensä-
Rakennukset yhteensä950
Muut rakennukset78
Asuinrakennukset872
Asunnot3719
Asuntojen keskipinta-ala72.9
Pientaloasunnot1093
Kerrostaloasunnot2626

Työpaikat toimialoittain (2018)

Postinumeron 40640 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.

Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).

Työpaikat yhteensä958
Alkutuotanto2
Jalostus79
Palvelut877
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous2
B Kaivostoiminta ja louhinta-
C Teollisuus20
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta-
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito-
F Rakentaminen59
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus40
H Kuljetus ja varastointi47
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta22
J Informaatio ja viestintä3
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta1
L Kiinteistöalan toiminta2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta22
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus438
P Koulutus53
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut206
R Taiteet, viihde ja virkistys10
S Muu palvelutoiminta28
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön-
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta-
X Toimiala tuntematon-

Asukkaiden pääasiallinen toiminta (2018)

Postinumeron 40640 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.

Asukkaat yhteensä6314
Työlliset2407
Työttömät524
Lapset 0–14-vuotiaat894
Opiskelijat767
Eläkeläiset1456
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)266

Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0