Postinumerohaku

Hae postinumerolla, postitoimipaikalla tai kadunnimellä

40720 JYVÄSKYLÄ

Kunta: Jyväskylä

Maakunta: Keski-Suomi

Tyyppi: Normaali postinumero

📌62.2466, 25.7343

Booking.com

Postinumeron 40720 katuosoitteet

KadunnimiPostinumeroToimipaikka
Aatoksenkatu40720JYVÄSKYLÄ
Eeronkatu40720JYVÄSKYLÄ
Ihantolantie40720JYVÄSKYLÄ
Jalonraitti40720JYVÄSKYLÄ
Kenttäkatu40720JYVÄSKYLÄ
Keskikatu40720JYVÄSKYLÄ
Kisakatu40720JYVÄSKYLÄ
Kortesuonkatu40720JYVÄSKYLÄ
Kotikatu40720JYVÄSKYLÄ
Nisulankatu40720JYVÄSKYLÄ
Petäjätie40720JYVÄSKYLÄ
Pitkäkatu40720JYVÄSKYLÄ
Rajakatu40720JYVÄSKYLÄ
Sepänkatu40720JYVÄSKYLÄ
Sopukatu40720JYVÄSKYLÄ
Taidepolku40720JYVÄSKYLÄ
Tanhuantie40720JYVÄSKYLÄ
Tiedepolku40720JYVÄSKYLÄ
Vesilinna40720JYVÄSKYLÄ
Viitaniementie40720JYVÄSKYLÄ
Viljasenkatu40720JYVÄSKYLÄ
Volmarinkatu40720JYVÄSKYLÄ
Wilhelm Schildtin katu40720JYVÄSKYLÄ

Postinumeron 40720 tilastot

Asukasrakenne (2019)

Postinumeron 40720 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta

Asukkaat yhteensä2628
Naiset1134
Miehet1494
Keski-ikä44
0–2-vuotiaat39
3–6-vuotiaat51
7–12-vuotiaat114
13–15-vuotiaat57
16–17-vuotiaat47
18–19-vuotiaat80
20–24-vuotiaat305
25–29-vuotiaat271
30–34-vuotiaat202
35–39-vuotiaat143
40–44-vuotiaat135
45–49-vuotiaat100
50–54-vuotiaat129
55–59-vuotiaat154
60–64-vuotiaat137
65–69-vuotiaat164
70–74-vuotiaat149
75–79-vuotiaat89
80–84-vuotiaat103
85-vuotiaat –159

Koulutusaste (2019)

Postinumeron 40720 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.

18-vuotiaat –2320
Perusasteen suorittaneet372
Koulutetut1948
Ylioppilastutkinnon suorittaneet262
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet875
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet404
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet407

Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Postinumeron 40720 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

18-vuotiaat –2320
Asukkaiden keskitulot (€)23784
Asukkaiden mediaanitulot (€)20499
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat551
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat1386
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat383
Asukkaiden ostovoimakertymä (€)55178178

Talouksien koko ja elämävaihe (2019)

Postinumeron 40720 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Taloudet yhteensä1589
Talouksien keskikoko1.6
Asumisväljyys (m²)38.5
Yksinasuvien taloudet924
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.)370
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.)126
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia)188
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia)37
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia)72
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia)82
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.)82
Yhden vanhemman taloudet59
Aikuisten taloudet (18–64 v.)932
Eläkeläisten taloudet (65– v.)471
Omistusasunnoissa asuvat taloudet791
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet775
Muissa asunnoissa asuvat taloudet23

Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Tiedot koskevat postinumeron 40720 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

Taloudet yhteensä1589
Talouksien keskitulot (€)34105
Talouksien mediaanitulot (€)26741
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet512
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet863
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet214
Talouksien ostovoimakertymä (€)54193490

Rakennukset ja asunnot (2019)

Postinumeron 40720 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.

Kesämökit yhteensä-
Rakennukset yhteensä237
Muut rakennukset48
Asuinrakennukset189
Asunnot1796
Asuntojen keskipinta-ala61.4
Pientaloasunnot297
Kerrostaloasunnot1499

Työpaikat toimialoittain (2018)

Postinumeron 40720 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.

Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).

Työpaikat yhteensä1358
Alkutuotanto2
Jalostus52
Palvelut1304
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous2
B Kaivostoiminta ja louhinta-
C Teollisuus6
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta-
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito-
F Rakentaminen46
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus28
H Kuljetus ja varastointi12
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta55
J Informaatio ja viestintä108
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta-
L Kiinteistöalan toiminta20
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta203
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta29
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus120
P Koulutus486
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut174
R Taiteet, viihde ja virkistys64
S Muu palvelutoiminta5
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön-
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta-
X Toimiala tuntematon-

Asukkaiden pääasiallinen toiminta (2018)

Postinumeron 40720 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.

Asukkaat yhteensä2588
Työlliset1096
Työttömät166
Lapset 0–14-vuotiaat229
Opiskelijat288
Eläkeläiset740
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)69

Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0