Postinumerohaku

Hae postinumerolla, postitoimipaikalla tai kadunnimellä

40740 JYVÄSKYLÄ

Kunta: Jyväskylä

Maakunta: Keski-Suomi

Tyyppi: Normaali postinumero

📌62.2583, 25.7049

Booking.com

Postinumeron 40740 katuosoitteet

KadunnimiPostinumeroToimipaikka
Auvilankuja40740JYVÄSKYLÄ
Auvilanperä40740JYVÄSKYLÄ
Emännäntie40740JYVÄSKYLÄ
Haarahaukankuja40740JYVÄSKYLÄ
Haukankaari40740JYVÄSKYLÄ
Haukanniemenpolku40740JYVÄSKYLÄ
Haukanpesäntie40740JYVÄSKYLÄ
Haukansiipi40740JYVÄSKYLÄ
Haukkalantie40740JYVÄSKYLÄ
Haukkaranta40740JYVÄSKYLÄ
Hikipolku40740JYVÄSKYLÄ
Hyppyritie40740JYVÄSKYLÄ
Isännäntie40740JYVÄSKYLÄ
Kartanonkuja40740JYVÄSKYLÄ
Kelohonka40740JYVÄSKYLÄ
Kesanto40740JYVÄSKYLÄ
Kiviniementie40740JYVÄSKYLÄ
Korteniityntie40740JYVÄSKYLÄ
Laajavuorentie40740JYVÄSKYLÄ
Laiho40740JYVÄSKYLÄ
Lyhdekatu40740JYVÄSKYLÄ
Nuolihaukankuja40740JYVÄSKYLÄ
Parkinperä40740JYVÄSKYLÄ
Pehtorintie40740JYVÄSKYLÄ
Pesäpuu40740JYVÄSKYLÄ
Pyrstö40740JYVÄSKYLÄ
Rantapellonpolku40740JYVÄSKYLÄ
Sananiekantie40740JYVÄSKYLÄ
Sänki40740JYVÄSKYLÄ
Taitoniekantie40740JYVÄSKYLÄ
Takalankuja40740JYVÄSKYLÄ
Tietoniekantie40740JYVÄSKYLÄ
Tilustie40740JYVÄSKYLÄ
Torpankuja40740JYVÄSKYLÄ
Torpanperä40740JYVÄSKYLÄ
Tuomiojärvenranta40740JYVÄSKYLÄ
Tuulihaukankuja40740JYVÄSKYLÄ
Varpushaukka40740JYVÄSKYLÄ
Wilhelm Schildtin katu40740JYVÄSKYLÄ

Postinumeron 40740 tilastot

Asukasrakenne (2019)

Postinumeron 40740 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta

Asukkaat yhteensä7509
Naiset3665
Miehet3844
Keski-ikä38
0–2-vuotiaat184
3–6-vuotiaat256
7–12-vuotiaat375
13–15-vuotiaat192
16–17-vuotiaat137
18–19-vuotiaat246
20–24-vuotiaat1102
25–29-vuotiaat970
30–34-vuotiaat604
35–39-vuotiaat516
40–44-vuotiaat400
45–49-vuotiaat334
50–54-vuotiaat327
55–59-vuotiaat330
60–64-vuotiaat322
65–69-vuotiaat304
70–74-vuotiaat335
75–79-vuotiaat218
80–84-vuotiaat206
85-vuotiaat –151

Koulutusaste (2019)

Postinumeron 40740 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.

18-vuotiaat –6365
Perusasteen suorittaneet949
Koulutetut5416
Ylioppilastutkinnon suorittaneet1114
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet2103
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet1028
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet1171

Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Postinumeron 40740 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

18-vuotiaat –6365
Asukkaiden keskitulot (€)20455
Asukkaiden mediaanitulot (€)17930
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat2193
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat3385
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat787
Asukkaiden ostovoimakertymä (€)130197721

Talouksien koko ja elämävaihe (2019)

Postinumeron 40740 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Taloudet yhteensä4458
Talouksien keskikoko1.7
Asumisväljyys (m²)33.8
Yksinasuvien taloudet2673
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.)1440
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.)261
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia)666
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia)175
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia)328
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia)278
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.)229
Yhden vanhemman taloudet179
Aikuisten taloudet (18–64 v.)2880
Eläkeläisten taloudet (65– v.)918
Omistusasunnoissa asuvat taloudet1445
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet2985
Muissa asunnoissa asuvat taloudet28

Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Tiedot koskevat postinumeron 40740 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

Taloudet yhteensä4458
Talouksien keskitulot (€)28896
Talouksien mediaanitulot (€)21748
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet2061
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet2001
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet396
Talouksien ostovoimakertymä (€)128817716

Rakennukset ja asunnot (2019)

Postinumeron 40740 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.

Kesämökit yhteensä7
Rakennukset yhteensä442
Muut rakennukset69
Asuinrakennukset373
Asunnot5224
Asuntojen keskipinta-ala53.7
Pientaloasunnot526
Kerrostaloasunnot4698

Työpaikat toimialoittain (2018)

Postinumeron 40740 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.

Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).

Työpaikat yhteensä544
Alkutuotanto5
Jalostus10
Palvelut529
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous5
B Kaivostoiminta ja louhinta-
C Teollisuus1
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta-
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito-
F Rakentaminen9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus17
H Kuljetus ja varastointi10
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta56
J Informaatio ja viestintä5
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta-
L Kiinteistöalan toiminta1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta9
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus-
P Koulutus59
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut295
R Taiteet, viihde ja virkistys57
S Muu palvelutoiminta13
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön-
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta-
X Toimiala tuntematon-

Asukkaiden pääasiallinen toiminta (2018)

Postinumeron 40740 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.

Asukkaat yhteensä7605
Työlliset2995
Työttömät414
Lapset 0–14-vuotiaat984
Opiskelijat1512
Eläkeläiset1432
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)268

Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0