Postinumerohaku

Hae postinumerolla, postitoimipaikalla tai kadunnimellä

48220 KOTKA

Kunta: Kotka

Maakunta: Kymenlaakso

Tyyppi: Normaali postinumero

📌60.4831, 26.904

Booking.com

Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!

Postinumeron 48220 katuosoitteet

KadunnimiPostinumeroToimipaikka
Allintie48220KOTKA
Haikarantie48220KOTKA
Hanhentie48220KOTKA
Haukantie48220KOTKA
Huoltokatu48220KOTKA
Huuhkajantie48220KOTKA
Höyrypanimo48220KOTKA
Jylpyntie48220KOTKA
Kilpatie48220KOTKA
Kiuruntie48220KOTKA
Kiveliöntie48220KOTKA
Koskelontie48220KOTKA
Kottaraisentie48220KOTKA
Kuikantie48220KOTKA
Käentie48220KOTKA
Laitatie48220KOTKA
Langinkoskentie48220KOTKA
Laturintie48220KOTKA
Leivontie48220KOTKA
Lokintie48220KOTKA
Louhijantie48220KOTKA
Majatie48220KOTKA
Merilinnuntie48220KOTKA
Metsontie48220KOTKA
Paimenportti48220KOTKA
Peipontie48220KOTKA
Pyyntie48220KOTKA
Pääskysentie48220KOTKA
Rantatie48220KOTKA
Rastaantie48220KOTKA
Sipintie48220KOTKA
Sorsantie48220KOTKA
Sorvaajantie48220KOTKA
Sotkantie48220KOTKA
Takojantie48220KOTKA
Teerentie48220KOTKA
Telkänkuja48220KOTKA
Tiirantie48220KOTKA
Tikantie48220KOTKA
Tilhintie48220KOTKA
Uikuntie48220KOTKA
Urheilukenttä48220KOTKA

Postinumeron 48220 tilastot

Asukasrakenne (2019)

Postinumeron 48220 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta

Asukkaat yhteensä1305
Naiset666
Miehet639
Keski-ikä48
0–2-vuotiaat18
3–6-vuotiaat42
7–12-vuotiaat83
13–15-vuotiaat38
16–17-vuotiaat20
18–19-vuotiaat27
20–24-vuotiaat70
25–29-vuotiaat64
30–34-vuotiaat57
35–39-vuotiaat64
40–44-vuotiaat79
45–49-vuotiaat81
50–54-vuotiaat81
55–59-vuotiaat105
60–64-vuotiaat96
65–69-vuotiaat82
70–74-vuotiaat78
75–79-vuotiaat35
80–84-vuotiaat62
85-vuotiaat –123

Koulutusaste (2019)

Postinumeron 48220 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.

18-vuotiaat –1104
Perusasteen suorittaneet275
Koulutetut829
Ylioppilastutkinnon suorittaneet68
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet573
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet115
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet73

Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Postinumeron 48220 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

18-vuotiaat –1104
Asukkaiden keskitulot (€)24284
Asukkaiden mediaanitulot (€)20711
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat211
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat730
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat163
Asukkaiden ostovoimakertymä (€)26809967

Talouksien koko ja elämävaihe (2019)

Postinumeron 48220 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Taloudet yhteensä577
Talouksien keskikoko1.9
Asumisväljyys (m²)41.3
Yksinasuvien taloudet272
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.)81
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.)17
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia)113
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia)17
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia)42
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia)62
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.)45
Yhden vanhemman taloudet23
Aikuisten taloudet (18–64 v.)327
Eläkeläisten taloudet (65– v.)137
Omistusasunnoissa asuvat taloudet360
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet201
Muissa asunnoissa asuvat taloudet16

Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Tiedot koskevat postinumeron 48220 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

Taloudet yhteensä577
Talouksien keskitulot (€)39857
Talouksien mediaanitulot (€)30471
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet177
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet317
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet83
Talouksien ostovoimakertymä (€)22997238

Rakennukset ja asunnot (2019)

Postinumeron 48220 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.

Kesämökit yhteensä53
Rakennukset yhteensä445
Muut rakennukset94
Asuinrakennukset351
Asunnot709
Asuntojen keskipinta-ala73.9
Pientaloasunnot424
Kerrostaloasunnot285

Työpaikat toimialoittain (2018)

Postinumeron 48220 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.

Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).

Työpaikat yhteensä1206
Alkutuotanto-
Jalostus212
Palvelut994
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous-
B Kaivostoiminta ja louhinta-
C Teollisuus99
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta-
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito1
F Rakentaminen112
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus59
H Kuljetus ja varastointi79
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta98
J Informaatio ja viestintä2
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta-
L Kiinteistöalan toiminta1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta26
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta-
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus151
P Koulutus256
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut301
R Taiteet, viihde ja virkistys1
S Muu palvelutoiminta20
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön-
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta-
X Toimiala tuntematon-

Asukkaiden pääasiallinen toiminta (2018)

Postinumeron 48220 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.

Asukkaat yhteensä1324
Työlliset496
Työttömät64
Lapset 0–14-vuotiaat172
Opiskelijat108
Eläkeläiset455
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)29

Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0