Postinumerohaku

Hae postinumerolla, postitoimipaikalla tai kadunnimellä

67410 KOKKOLA

Kunta: Kokkola

Maakunta: Keski-Pohjanmaa

Tyyppi: Normaali postinumero

📌63.8564, 23.2371

Booking.com

Postinumeron 67410 katuosoitteet

KadunnimiPostinumeroToimipaikka
Brännistontie Brännistovägen67410KOKKOLA
Englundinpolku Englundsstigen67410KOKKOLA
Englundintie Englundsvägen67410KOKKOLA
Friisintie Friisvägen67410KOKKOLA
Kabelintie Kabelivägen67410KOKKOLA
Katajaluodontie Katajaluotovägen67410KOKKOLA
Kaukonkuja Kaukogränden67410KOKKOLA
Kaukonpolku Kaukostigen67410KOKKOLA
Kaukontie Kaukovägen67410KOKKOLA
Keskusmajantie Centralstugevägen67410KOKKOLA
Korpilahdentie Korplaxvägen67410KOKKOLA
Lehtoahontie Lehtoahovägen67410KOKKOLA
Lemurintie Lemurivägen67410KOKKOLA
Masarintie Masarvägen67410KOKKOLA
Peikonpolku Trollstigen67410KOKKOLA
Piispansuora Biskopsraka67410KOKKOLA
Pohjanlahdentie Bottniska vikens väg67410KOKKOLA
Prestinpolku Prestsstigen67410KOKKOLA
Prestintie Prestsvägen67410KOKKOLA
Pukkikarinkuja Pukkikarigränden67410KOKKOLA
Puotiniemenperä67410KOKKOLA
Puotiniementie Puotiniemivägen67410KOKKOLA
Puotiniemi67410KOKKOLA
Päiväniemenpolku Päiväniemistigen67410KOKKOLA
Päiväniementie Päiväniemivägen67410KOKKOLA
Päiväniemi67410KOKKOLA
Rajlotintie Rajlotvägen67410KOKKOLA
Rimminhaara Rimmistråket67410KOKKOLA
Rimminkuja Rimmigränd67410KOKKOLA
Rimminrinne Rimmiliden67410KOKKOLA
Rimmintie Rimmivägen67410KOKKOLA
Räbbintie Räbbvägen67410KOKKOLA
Skataforsintie Skataforsvägen67410KOKKOLA
Storstensrotintie Storstensrotsvägen67410KOKKOLA
Uusipellontie Nyåkersvägen67410KOKKOLA
Vanha Asemantie Gamla Stationsvägen67410KOKKOLA
Vanha Ouluntie Gamla Uleåvägen67410KOKKOLA
Vessintie Vessivägen67410KOKKOLA
Vitickholmintie Vitickholmsvägen67410KOKKOLA
Vitikantie Witickvägen67410KOKKOLA

Postinumeron 67410 tilastot

Asukasrakenne (2019)

Postinumeron 67410 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta

Asukkaat yhteensä777
Naiset411
Miehet366
Keski-ikä42
0–2-vuotiaat27
3–6-vuotiaat46
7–12-vuotiaat75
13–15-vuotiaat30
16–17-vuotiaat19
18–19-vuotiaat16
20–24-vuotiaat20
25–29-vuotiaat27
30–34-vuotiaat38
35–39-vuotiaat49
40–44-vuotiaat42
45–49-vuotiaat42
50–54-vuotiaat60
55–59-vuotiaat52
60–64-vuotiaat48
65–69-vuotiaat62
70–74-vuotiaat64
75–79-vuotiaat38
80–84-vuotiaat11
85-vuotiaat –11

Koulutusaste (2019)

Postinumeron 67410 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.

18-vuotiaat –580
Perusasteen suorittaneet148
Koulutetut432
Ylioppilastutkinnon suorittaneet25
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet311
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet69
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet27

Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Postinumeron 67410 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

18-vuotiaat –580
Asukkaiden keskitulot (€)24558
Asukkaiden mediaanitulot (€)22821
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat106
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat379
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat95
Asukkaiden ostovoimakertymä (€)14243392

Talouksien koko ja elämävaihe (2019)

Postinumeron 67410 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Taloudet yhteensä305
Talouksien keskikoko2.5
Asumisväljyys (m²)47.2
Yksinasuvien taloudet69
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.)5
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.)7
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia)90
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia)21
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia)43
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia)45
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.)37
Yhden vanhemman taloudet5
Aikuisten taloudet (18–64 v.)89
Eläkeläisten taloudet (65– v.)127
Omistusasunnoissa asuvat taloudet286
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet6
Muissa asunnoissa asuvat taloudet13

Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Tiedot koskevat postinumeron 67410 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

Taloudet yhteensä305
Talouksien keskitulot (€)47023
Talouksien mediaanitulot (€)45506
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet54
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet200
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet51
Talouksien ostovoimakertymä (€)14342128

Rakennukset ja asunnot (2019)

Postinumeron 67410 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.

Kesämökit yhteensä25
Rakennukset yhteensä362
Muut rakennukset35
Asuinrakennukset327
Asunnot323
Asuntojen keskipinta-ala119.6
Pientaloasunnot323
Kerrostaloasunnot-

Työpaikat toimialoittain (2018)

Postinumeron 67410 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.

Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).

Työpaikat yhteensä100
Alkutuotanto12
Jalostus22
Palvelut66
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous12
B Kaivostoiminta ja louhinta-
C Teollisuus3
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta-
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito-
F Rakentaminen19
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus15
H Kuljetus ja varastointi10
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta16
J Informaatio ja viestintä7
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta-
L Kiinteistöalan toiminta-
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta-
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta11
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus-
P Koulutus5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut1
R Taiteet, viihde ja virkistys-
S Muu palvelutoiminta1
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön-
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta-
X Toimiala tuntematon-

Asukkaiden pääasiallinen toiminta (2018)

Postinumeron 67410 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.

Asukkaat yhteensä789
Työlliset333
Työttömät28
Lapset 0–14-vuotiaat165
Opiskelijat48
Eläkeläiset201
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)14

Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0