Postinumerohaku

Hae postinumerolla, postitoimipaikalla tai kadunnimellä

67500 KOKKOLA

Kunta: Kokkola

Maakunta: Keski-Pohjanmaa

Tyyppi: Normaali postinumero

📌63.7737, 23.2381

Booking.com

Postinumeron 67500 katuosoitteet

KadunnimiPostinumeroToimipaikka
Andrabackantie Andrabackvägen67500KOKKOLA
Björklidintie Björklidsvägen67500KOKKOLA
Björndalintie Björndalsvägen67500KOKKOLA
Dalantie Dalavägen67500KOKKOLA
Flatabackantie Flatabackvägen67500KOKKOLA
Hanhinevantie Hanhinevavägen67500KOKKOLA
Harjuntie67500KOKKOLA
Harjuängintie Harjuängsvägen67500KOKKOLA
Hassisenkuja Hassisgränden67500KOKKOLA
Hassisentie Hassisvägen67500KOKKOLA
Hälliksentie Hällisvägen67500KOKKOLA
Hömossintie Hömossvägen67500KOKKOLA
Johanantie Johanasvägen67500KOKKOLA
Juukontie Juukkovägen67500KOKKOLA
Jyväskyläntie Jyväskylävägen67500KOKKOLA
Kasvihuoneentie Växthusvägen67500KOKKOLA
Koivistontie Koivistovägen67500KOKKOLA
Korkeahuhdanpolku Högvedsstigen67500KOKKOLA
Korkeahuhdantie Högsvedsvägen67500KOKKOLA
Kotamäentie Kåtabackvägen67500KOKKOLA
Kotkamaantie Kotkamaavägen67500KOKKOLA
Kourujärventie Kourujärvivägen67500KOKKOLA
Lahnakoskentie Lahnakoskivägen67500KOKKOLA
Lilloivuntie Lillåivovägen67500KOKKOLA
Lågbackantie Lågbackvägen67500KOKKOLA
Majabackantie Majabackavägen67500KOKKOLA
Majakärrintie Majakärssvägen67500KOKKOLA
Mesibackantie Mesibackvägen67500KOKKOLA
Miljoonatie Miljonvägen67500KOKKOLA
Nybackantie Nybackavägen67500KOKKOLA
Nygårdintie Nygårdsvägen67500KOKKOLA
Näverkärrintie Näverkärrsvägen67500KOKKOLA
Oivuntie Åivovägen67500KOKKOLA
Pimjalontie Pimjalovägen67500KOKKOLA
Rimmintie Rimmivägen67500KOKKOLA
Risbackantie Risbackavägen67500KOKKOLA
Runtujärventie Runtujärvivägen67500KOKKOLA
Runtujärvi Runtujärv67500KOKKOLA
Sandströmintie Sandströmsvägen67500KOKKOLA
Sokojantie Såkavägen67500KOKKOLA
Stoppesinpolku Stoppesgränden67500KOKKOLA
Stoppesintie Stoppesvägen67500KOKKOLA
Storåsintie Storåsvägen67500KOKKOLA
Stubbfällontie Stubbfällsvägen67500KOKKOLA
Sundelinintie Sundelinsvägen67500KOKKOLA
Vanha Skrabbintie Gamla Skrabbvägen67500KOKKOLA
Vetilmossintie Vetilmossvägen67500KOKKOLA
Viistonkankaantie Vistobacksvägen67500KOKKOLA
Ylisokojantie Övresåkavägen67500KOKKOLA
Åivobäckintie Åivobäcksvägen67500KOKKOLA

Postinumeron 67500 tilastot

Asukasrakenne (2019)

Postinumeron 67500 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta

Asukkaat yhteensä1137
Naiset573
Miehet564
Keski-ikä40
0–2-vuotiaat41
3–6-vuotiaat67
7–12-vuotiaat108
13–15-vuotiaat48
16–17-vuotiaat40
18–19-vuotiaat27
20–24-vuotiaat36
25–29-vuotiaat31
30–34-vuotiaat84
35–39-vuotiaat65
40–44-vuotiaat66
45–49-vuotiaat85
50–54-vuotiaat65
55–59-vuotiaat52
60–64-vuotiaat80
65–69-vuotiaat76
70–74-vuotiaat83
75–79-vuotiaat45
80–84-vuotiaat18
85-vuotiaat –20

Koulutusaste (2019)

Postinumeron 67500 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.

18-vuotiaat –833
Perusasteen suorittaneet209
Koulutetut624
Ylioppilastutkinnon suorittaneet35
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet457
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet75
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet57

Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Postinumeron 67500 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

18-vuotiaat –833
Asukkaiden keskitulot (€)25531
Asukkaiden mediaanitulot (€)22889
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat166
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat523
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat144
Asukkaiden ostovoimakertymä (€)21267592

Talouksien koko ja elämävaihe (2019)

Postinumeron 67500 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Taloudet yhteensä421
Talouksien keskikoko2.7
Asumisväljyys (m²)44.6
Yksinasuvien taloudet85
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.)9
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.)8
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia)135
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia)33
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia)64
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia)68
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.)57
Yhden vanhemman taloudet7
Aikuisten taloudet (18–64 v.)133
Eläkeläisten taloudet (65– v.)158
Omistusasunnoissa asuvat taloudet392
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet20
Muissa asunnoissa asuvat taloudet9

Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Tiedot koskevat postinumeron 67500 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

Taloudet yhteensä421
Talouksien keskitulot (€)50932
Talouksien mediaanitulot (€)46468
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet72
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet275
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet74
Talouksien ostovoimakertymä (€)21442296

Rakennukset ja asunnot (2019)

Postinumeron 67500 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.

Kesämökit yhteensä6
Rakennukset yhteensä507
Muut rakennukset67
Asuinrakennukset440
Asunnot455
Asuntojen keskipinta-ala118.7
Pientaloasunnot455
Kerrostaloasunnot-

Työpaikat toimialoittain (2018)

Postinumeron 67500 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.

Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).

Työpaikat yhteensä197
Alkutuotanto30
Jalostus64
Palvelut103
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous30
B Kaivostoiminta ja louhinta-
C Teollisuus42
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta-
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito2
F Rakentaminen20
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus3
H Kuljetus ja varastointi65
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta-
J Informaatio ja viestintä-
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta-
L Kiinteistöalan toiminta6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta-
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta-
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus-
P Koulutus8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut17
R Taiteet, viihde ja virkistys-
S Muu palvelutoiminta4
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön-
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta-
X Toimiala tuntematon-

Asukkaiden pääasiallinen toiminta (2018)

Postinumeron 67500 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.

Asukkaat yhteensä1146
Työlliset518
Työttömät27
Lapset 0–14-vuotiaat244
Opiskelijat76
Eläkeläiset261
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)20

Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0