Postinumerohaku

Hae postinumerolla, postitoimipaikalla tai kadunnimellä

70340 KUOPIO

Kunta: Kuopio

Maakunta: Pohjois-Savo

Tyyppi: Normaali postinumero

📌62.9137, 27.6795

Booking.com

Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!

Postinumeron 70340 katuosoitteet

KadunnimiPostinumeroToimipaikka
Ansakuja70340KUOPIO
Inkilänmäenkatu70340KUOPIO
Inkiläntie70340KUOPIO
Jäniksenpolku70340KUOPIO
Kallantie70340KUOPIO
Kanneltie70340KUOPIO
Katajatie70340KUOPIO
Kemilänrinne70340KUOPIO
Kemiläntie70340KUOPIO
Kiuruntie70340KUOPIO
Käenkuja70340KUOPIO
Leivosentie70340KUOPIO
Näsiäkuja70340KUOPIO
Oikopolku70340KUOPIO
Pajutie70340KUOPIO
Peipposentie70340KUOPIO
Pihlajaharju70340KUOPIO
Pihlajaharjuntie70340KUOPIO
Pohjantikantie70340KUOPIO
Poukamankatu70340KUOPIO
Poukamantie70340KUOPIO
Puijontie70340KUOPIO
Pyynpolku70340KUOPIO
Rahusentie70340KUOPIO
Raitatie70340KUOPIO
Rastaantie70340KUOPIO
Ritakuja70340KUOPIO
Ritosentie70340KUOPIO
Ruutikellarinkatu70340KUOPIO
Ruutikuja70340KUOPIO
Seljatie70340KUOPIO
Siepontie70340KUOPIO
Sirkkusentie70340KUOPIO
Sisustajantie70340KUOPIO
Tiaisenkuja70340KUOPIO
Tiaisenpolku70340KUOPIO

Postinumeron 70340 tilastot

Asukasrakenne (2019)

Postinumeron 70340 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta

Asukkaat yhteensä3994
Naiset1976
Miehet2018
Keski-ikä42
0–2-vuotiaat113
3–6-vuotiaat153
7–12-vuotiaat201
13–15-vuotiaat101
16–17-vuotiaat69
18–19-vuotiaat106
20–24-vuotiaat326
25–29-vuotiaat345
30–34-vuotiaat294
35–39-vuotiaat287
40–44-vuotiaat198
45–49-vuotiaat217
50–54-vuotiaat232
55–59-vuotiaat241
60–64-vuotiaat272
65–69-vuotiaat262
70–74-vuotiaat251
75–79-vuotiaat122
80–84-vuotiaat106
85-vuotiaat –98

Koulutusaste (2019)

Postinumeron 70340 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.

18-vuotiaat –3357
Perusasteen suorittaneet649
Koulutetut2708
Ylioppilastutkinnon suorittaneet217
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet1722
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet421
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet348

Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Postinumeron 70340 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

18-vuotiaat –3357
Asukkaiden keskitulot (€)23484
Asukkaiden mediaanitulot (€)21032
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat687
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat2165
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat505
Asukkaiden ostovoimakertymä (€)78834794

Talouksien koko ja elämävaihe (2019)

Postinumeron 70340 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Taloudet yhteensä2199
Talouksien keskikoko1.8
Asumisväljyys (m²)37.1
Yksinasuvien taloudet1118
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.)366
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.)165
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia)361
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia)102
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia)190
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia)150
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.)125
Yhden vanhemman taloudet71
Aikuisten taloudet (18–64 v.)1243
Eläkeläisten taloudet (65– v.)598
Omistusasunnoissa asuvat taloudet1030
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet1133
Muissa asunnoissa asuvat taloudet36

Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Tiedot koskevat postinumeron 70340 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

Taloudet yhteensä2199
Talouksien keskitulot (€)35635
Talouksien mediaanitulot (€)28860
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet659
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet1271
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet269
Talouksien ostovoimakertymä (€)78360993

Rakennukset ja asunnot (2019)

Postinumeron 70340 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.

Kesämökit yhteensä1
Rakennukset yhteensä490
Muut rakennukset42
Asuinrakennukset448
Asunnot2495
Asuntojen keskipinta-ala66.2
Pientaloasunnot616
Kerrostaloasunnot1879

Työpaikat toimialoittain (2018)

Postinumeron 70340 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.

Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).

Työpaikat yhteensä575
Alkutuotanto4
Jalostus86
Palvelut485
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous4
B Kaivostoiminta ja louhinta-
C Teollisuus31
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta-
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito-
F Rakentaminen55
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus196
H Kuljetus ja varastointi32
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta9
J Informaatio ja viestintä-
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta1
L Kiinteistöalan toiminta2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta11
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta25
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus-
P Koulutus1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut173
R Taiteet, viihde ja virkistys7
S Muu palvelutoiminta28
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön-
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta-
X Toimiala tuntematon-

Asukkaiden pääasiallinen toiminta (2018)

Postinumeron 70340 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.

Asukkaat yhteensä4038
Työlliset1720
Työttömät228
Lapset 0–14-vuotiaat549
Opiskelijat317
Eläkeläiset1101
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)123

Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0