Postinumerohaku

Hae postinumerolla, postitoimipaikalla tai kadunnimellä

70460 KUOPIO

Kunta: Kuopio

Maakunta: Pohjois-Savo

Tyyppi: Normaali postinumero

📌62.9154, 27.7041

Booking.com

Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!

Postinumeron 70460 katuosoitteet

KadunnimiPostinumeroToimipaikka
Airokuja70460KUOPIO
Ampujanpolku70460KUOPIO
Ankkuritie70460KUOPIO
Hakalahdentie70460KUOPIO
Kellokuja70460KUOPIO
Kellolahdentie70460KUOPIO
Kellomäentie70460KUOPIO
Kelloniementie70460KUOPIO
Kelloniemi70460KUOPIO
Kellonkierto70460KUOPIO
Kellonkärki70460KUOPIO
Kellopolku70460KUOPIO
Kellotarhantie70460KUOPIO
Kiveläntie70460KUOPIO
Kojeistotie70460KUOPIO
Kuivinniementie70460KUOPIO
Lataajanpolku70460KUOPIO
Liipasintie70460KUOPIO
Likolammentie70460KUOPIO
Lokikuja70460KUOPIO
Luotsitie70460KUOPIO
Mastotie70460KUOPIO
Pirttiniemi70460KUOPIO
Poijutie70460KUOPIO
Ruoritie70460KUOPIO
Saarijärventie70460KUOPIO
Suurahontie70460KUOPIO
Takilatie70460KUOPIO
Talasniemenpolku70460KUOPIO
Talasniementie70460KUOPIO
Talasniemi70460KUOPIO
Telkkistentie70460KUOPIO
Touvitie70460KUOPIO
Tuhtotie70460KUOPIO
Tähtääjänpolku70460KUOPIO
Vanttitie70460KUOPIO
Vesitie70460KUOPIO

Postinumeron 70460 tilastot

Asukasrakenne (2019)

Postinumeron 70460 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta

Asukkaat yhteensä3772
Naiset1805
Miehet1967
Keski-ikä44
0–2-vuotiaat94
3–6-vuotiaat146
7–12-vuotiaat181
13–15-vuotiaat61
16–17-vuotiaat58
18–19-vuotiaat121
20–24-vuotiaat285
25–29-vuotiaat316
30–34-vuotiaat273
35–39-vuotiaat228
40–44-vuotiaat190
45–49-vuotiaat165
50–54-vuotiaat222
55–59-vuotiaat194
60–64-vuotiaat267
65–69-vuotiaat292
70–74-vuotiaat331
75–79-vuotiaat165
80–84-vuotiaat108
85-vuotiaat –75

Koulutusaste (2019)

Postinumeron 70460 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.

18-vuotiaat –3232
Perusasteen suorittaneet748
Koulutetut2484
Ylioppilastutkinnon suorittaneet177
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet1858
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet304
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet145

Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Postinumeron 70460 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

18-vuotiaat –3232
Asukkaiden keskitulot (€)20525
Asukkaiden mediaanitulot (€)19106
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat727
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat2281
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat224
Asukkaiden ostovoimakertymä (€)66337654

Talouksien koko ja elämävaihe (2019)

Postinumeron 70460 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Taloudet yhteensä2176
Talouksien keskikoko1.7
Asumisväljyys (m²)38.3
Yksinasuvien taloudet1111
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.)295
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.)132
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia)334
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia)85
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia)172
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia)140
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.)95
Yhden vanhemman taloudet109
Aikuisten taloudet (18–64 v.)1120
Eläkeläisten taloudet (65– v.)727
Omistusasunnoissa asuvat taloudet1222
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet931
Muissa asunnoissa asuvat taloudet23

Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Tiedot koskevat postinumeron 70460 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

Taloudet yhteensä2176
Talouksien keskitulot (€)30644
Talouksien mediaanitulot (€)26216
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet745
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet1299
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet132
Talouksien ostovoimakertymä (€)66680263

Rakennukset ja asunnot (2019)

Postinumeron 70460 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.

Kesämökit yhteensä11
Rakennukset yhteensä433
Muut rakennukset174
Asuinrakennukset259
Asunnot2294
Asuntojen keskipinta-ala66.3
Pientaloasunnot370
Kerrostaloasunnot1924

Työpaikat toimialoittain (2018)

Postinumeron 70460 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.

Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).

Työpaikat yhteensä1490
Alkutuotanto1
Jalostus688
Palvelut801
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous1
B Kaivostoiminta ja louhinta-
C Teollisuus436
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta-
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito21
F Rakentaminen231
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus270
H Kuljetus ja varastointi116
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta11
J Informaatio ja viestintä17
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta-
L Kiinteistöalan toiminta5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta49
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta236
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus-
P Koulutus3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut65
R Taiteet, viihde ja virkistys22
S Muu palvelutoiminta7
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön-
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta-
X Toimiala tuntematon-

Asukkaiden pääasiallinen toiminta (2018)

Postinumeron 70460 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.

Asukkaat yhteensä3748
Työlliset1471
Työttömät257
Lapset 0–14-vuotiaat461
Opiskelijat280
Eläkeläiset1164
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)115

Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0