Postinumerohaku

Hae postinumerolla, postitoimipaikalla tai kadunnimellä

96440 ROVANIEMI

Kunta: Rovaniemi

Maakunta: Lappi

Tyyppi: Normaali postinumero

📌66.4838, 25.8191

Booking.com

Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!

Postinumeron 96440 katuosoitteet

KadunnimiPostinumeroToimipaikka
Ajomiehentie96440ROVANIEMI
Ajoporontie96440ROVANIEMI
Asentopaikka96440ROVANIEMI
Ettokuja96440ROVANIEMI
Hankamutka96440ROVANIEMI
Jutaajantie96440ROVANIEMI
Järripeippo96440ROVANIEMI
Kellokastie96440ROVANIEMI
Kiekerötie96440ROVANIEMI
Kielasmutka96440ROVANIEMI
Kirjosieppo96440ROVANIEMI
Kirnukuja96440ROVANIEMI
Kolpeneenkuja96440ROVANIEMI
Kolpeneentie96440ROVANIEMI
Koparakuja96440ROVANIEMI
Kotakuja96440ROVANIEMI
Lehtokerttu96440ROVANIEMI
Leukumutka96440ROVANIEMI
Linnuntie96440ROVANIEMI
Lippokuja96440ROVANIEMI
Matkajängäntie96440ROVANIEMI
Metsäkirvinen96440ROVANIEMI
Metsätaival96440ROVANIEMI
Mustikkaharju96440ROVANIEMI
Mökkipolku96440ROVANIEMI
Nilikuja96440ROVANIEMI
Outakuja96440ROVANIEMI
Peuratie96440ROVANIEMI
Porokodanrinne96440ROVANIEMI
Pororaito96440ROVANIEMI
Pälvitie96440ROVANIEMI
Rahnikkokuja96440ROVANIEMI
Rekimatka96440ROVANIEMI
Saaruantie96440ROVANIEMI
Salmenperä96440ROVANIEMI
Siepakkamutka96440ROVANIEMI
Sierkintie96440ROVANIEMI
Suivakkotie96440ROVANIEMI
Säpikäsmutka96440ROVANIEMI
Taamotuntie96440ROVANIEMI
Tikanpää96440ROVANIEMI
Tokkakuja96440ROVANIEMI
Urakkatie96440ROVANIEMI
Vaadintie96440ROVANIEMI
Vaaranlaita96440ROVANIEMI
Vitakuja96440ROVANIEMI
Vuottoraippa96440ROVANIEMI

Postinumeron 96440 tilastot

Asukasrakenne (2019)

Postinumeron 96440 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta

Asukkaat yhteensä3277
Naiset1613
Miehet1664
Keski-ikä38
0–2-vuotiaat101
3–6-vuotiaat138
7–12-vuotiaat307
13–15-vuotiaat156
16–17-vuotiaat83
18–19-vuotiaat109
20–24-vuotiaat188
25–29-vuotiaat194
30–34-vuotiaat214
35–39-vuotiaat251
40–44-vuotiaat224
45–49-vuotiaat216
50–54-vuotiaat185
55–59-vuotiaat204
60–64-vuotiaat197
65–69-vuotiaat192
70–74-vuotiaat164
75–79-vuotiaat78
80–84-vuotiaat53
85-vuotiaat –23

Koulutusaste (2019)

Postinumeron 96440 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.

18-vuotiaat –2492
Perusasteen suorittaneet518
Koulutetut1974
Ylioppilastutkinnon suorittaneet112
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet1346
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet296
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet220

Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Postinumeron 96440 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

18-vuotiaat –2492
Asukkaiden keskitulot (€)22049
Asukkaiden mediaanitulot (€)20538
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat548
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat1648
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat296
Asukkaiden ostovoimakertymä (€)54946861

Talouksien koko ja elämävaihe (2019)

Postinumeron 96440 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Taloudet yhteensä1654
Talouksien keskikoko2
Asumisväljyys (m²)39.4
Yksinasuvien taloudet814
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.)263
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.)53
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia)399
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia)95
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia)177
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia)214
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.)174
Yhden vanhemman taloudet123
Aikuisten taloudet (18–64 v.)901
Eläkeläisten taloudet (65– v.)358
Omistusasunnoissa asuvat taloudet733
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet894
Muissa asunnoissa asuvat taloudet27

Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (2019)

Tiedot koskevat postinumeron 96440 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.

+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot

Taloudet yhteensä1654
Talouksien keskitulot (€)33503
Talouksien mediaanitulot (€)26993
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet592
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet939
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet123
Talouksien ostovoimakertymä (€)55414613

Rakennukset ja asunnot (2019)

Postinumeron 96440 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.

Kesämökit yhteensä7
Rakennukset yhteensä616
Muut rakennukset47
Asuinrakennukset569
Asunnot1864
Asuntojen keskipinta-ala75.7
Pientaloasunnot707
Kerrostaloasunnot1157

Työpaikat toimialoittain (2018)

Postinumeron 96440 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.

Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).

Työpaikat yhteensä198
Alkutuotanto3
Jalostus3
Palvelut192
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous3
B Kaivostoiminta ja louhinta-
C Teollisuus-
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta-
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito-
F Rakentaminen3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus6
H Kuljetus ja varastointi8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta4
J Informaatio ja viestintä1
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta2
L Kiinteistöalan toiminta1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta13
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus-
P Koulutus60
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut87
R Taiteet, viihde ja virkistys2
S Muu palvelutoiminta5
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön-
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta-
X Toimiala tuntematon-

Asukkaiden pääasiallinen toiminta (2018)

Postinumeron 96440 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.

Asukkaat yhteensä3281
Työlliset1282
Työttömät292
Lapset 0–14-vuotiaat648
Opiskelijat287
Eläkeläiset639
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)133

Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0