Hämeenlinnan kartta

Hämeenlinnan vaakuna

Hämeenlinnan kunta

Väkiluku (2019)67 633
Asukkaiden keski-ikä (2019)45 vuotta
Asumisväljyys (2018)41.9m²
Maanpinta-ala (2019)1 785.22km²
Suomenkielisiä (2019)94.5%
Ruotsinkielisiä (2019)0.4%
Muunkielisiä (2019)5.1%
Väkiluku (2019)67 633
Asukkaiden keski-ikä (2019)45 vuotta
Asumisväljyys (2018)41.9m²
Maanpinta-ala (2019)1 785.22km²
Suomen kielisiä (2019)94.5%
Ruotsin kielisiä (2019)0.4%
Muun kielisiä (2019)5.1%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)34 609
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)10 218 asukasta
Opiskelijat (2017)4 680 asukasta
Eläkeläiset (2017)19 643 asukasta
Muut (2017)1 841 asukasta
Naisia (2018)51.56%
Miehiä (2018)48.44%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)27 621 asukasta
Työttömät (2017)3 659 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)23 801€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)2.7%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)21.4%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)74.6%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)28 038
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)738
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)44
Teollisuus (2017)3 813
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)81
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)150
Rakentaminen (2017)1 849
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)3 587
Kuljetus ja varastointi (2017)924
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)960
Informaatio ja viestintä (2017)689
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)525
Kiinteistöalan toiminta (2017)270
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)1 169
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)2 037
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)1 999
Koulutus (2017)1 757
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)5 464
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)563
Muu palvelutoiminta (2017)1 004
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)71
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)1
Toimiala tuntematon (2017)343

Vanhat kartat paikasta Hämeenlinna

Avaa vanhat kartat vuosilta 1961-1996

Vuoden

kartta paikasta Hämeenlinna

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1961

1962

1976

1976

1982

1982

1989

1989

1992

1996

1996

Avaa kartta uuteen ikkunaan