Hämeenlinnan kartta

Hämeenlinnan vaakuna

Hämeenlinnan kunta

Väkiluku (2021)67 971
Asukkaiden keski-ikä (2019)45 vuotta
Asumisväljyys (2019)42.2m²
Maanpinta-ala (2019)1 785.22km²
Suomenkielisiä (2019)94.5%
Ruotsinkielisiä (2019)0.4%
Muunkielisiä (2019)5.1%
Väkiluku (2021)67 971
Asukkaiden keski-ikä (2019)45 vuotta
Asumisväljyys (2019)42.2m²
Maanpinta-ala (2019)1 785.22km²
Suomen kielisiä (2019)94.5%
Ruotsin kielisiä (2019)0.4%
Muun kielisiä (2019)5.1%

Väestö

Talouksia yhteensä (2019)34 981
Lapset 0-14-vuotiaat (2018)10 093 asukasta
Opiskelijat (2018)4 447 asukasta
Eläkeläiset (2018)19 859 asukasta
Muut (2018)1 911 asukasta
Naisia (2019)51.60%
Miehiä (2019)48.40%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2018)27 904 asukasta
Työttömät (2018)3 318 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2019)24 822€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2020)2.6%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2020)20.2%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2020)76%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2018)28 319
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2018)774
Kaivostoiminta ja louhinta (2018)44
Teollisuus (2018)3 907
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2018)82
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2018)150
Rakentaminen (2018)1 891
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2018)3 507
Kuljetus ja varastointi (2018)883
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2018)1 039
Informaatio ja viestintä (2018)713
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2018)475
Kiinteistöalan toiminta (2018)282
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2018)1 216
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2018)2 101
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2018)1 984
Koulutus (2018)1 719
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2018)5 585
Taiteet, viihde ja virkistys (2018)568
Muu palvelutoiminta (2018)975
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2018)79
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2018)1
Toimiala tuntematon (2018)344

Vanhat kartat paikasta Hämeenlinna

Avaa vanhat kartat vuosilta 1961-1996

Vuoden

kartta paikasta Hämeenlinna

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1961

1962

1976

1976

1982

1982

1989

1989

1992

1996

1996

Avaa kartta uuteen ikkunaan

Majoituspaikat kohteessa Hämeenlinna

Booking.com