Haminan kartta

Haminan vaakuna

Haminan kunta

Väkiluku (2019)20 111
Asukkaiden keski-ikä (2019)48 vuotta
Asumisväljyys (2018)45.1m²
Maanpinta-ala (2019)609.80km²
Suomenkielisiä (2019)93.4%
Ruotsinkielisiä (2019)0.3%
Saamenkielisiä (2019)0.10%
Muunkielisiä (2019)6.2%
Väkiluku (2019)20 111
Asukkaiden keski-ikä (2019)48 vuotta
Asumisväljyys (2018)45.1m²
Maanpinta-ala (2019)609.80km²
Suomen kielisiä (2019)93.4%
Ruotsin kielisiä (2019)0.3%
Saamen kielisiä (2019)0.10%
Muun kielisiä (2019)6.2%

Haminan postinumerot

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)10 308
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)2 759 asukasta
Opiskelijat (2017)1 163 asukasta
Eläkeläiset (2017)7 002 asukasta
Muut (2017)666 asukasta
Naisia (2018)50.34%
Miehiä (2018)49.66%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)7 641 asukasta
Työttömät (2017)1 262 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)22 318€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)3.1%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)21%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)74.3%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)6 272
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)207
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)6
Teollisuus (2017)653
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)32
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)54
Rakentaminen (2017)541
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)604
Kuljetus ja varastointi (2017)594
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)246
Informaatio ja viestintä (2017)97
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)63
Kiinteistöalan toiminta (2017)62
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)186
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)381
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)567
Koulutus (2017)298
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)1 274
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)81
Muu palvelutoiminta (2017)210
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)20
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)96

Vanhat kartat paikasta Hamina

Avaa vanhat kartat vuosilta 1968-1998

Vuoden

kartta paikasta Hamina

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1968

1968

1968

1968

1983

1983

1983

1983

1986

1987

1987

1987

1998

1998

1998

1998

Avaa kartta uuteen ikkunaan