Imatran kartta

Imatran vaakuna

Imatran kunta

Väkiluku (2019)26 508
Asukkaiden keski-ikä (2019)49 vuotta
Asumisväljyys (2018)42.9m²
Maanpinta-ala (2019)155.01km²
Suomenkielisiä (2019)93.6%
Ruotsinkielisiä (2019)0.1%
Muunkielisiä (2019)6.3%
Väkiluku (2019)26 508
Asukkaiden keski-ikä (2019)49 vuotta
Asumisväljyys (2018)42.9m²
Maanpinta-ala (2019)155.01km²
Suomen kielisiä (2019)93.6%
Ruotsin kielisiä (2019)0.1%
Muun kielisiä (2019)6.3%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)14 604
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)3 495 asukasta
Opiskelijat (2017)1 637 asukasta
Eläkeläiset (2017)9 453 asukasta
Muut (2017)844 asukasta
Naisia (2018)51.16%
Miehiä (2018)48.84%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)9 850 asukasta
Työttömät (2017)1 990 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)22 152€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)0.7%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)33.6%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)64.7%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)10 316
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)75
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)0
Teollisuus (2017)2 643
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)54
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)65
Rakentaminen (2017)626
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)1 393
Kuljetus ja varastointi (2017)516
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)551
Informaatio ja viestintä (2017)47
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)97
Kiinteistöalan toiminta (2017)89
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)311
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)772
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)718
Koulutus (2017)643
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)1 202
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)155
Muu palvelutoiminta (2017)234
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)30
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)95

Vanhat kartat paikasta Imatra

Avaa vanhat kartat vuosilta 1971-1992

Vuoden

kartta paikasta Imatra

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1971

1971

1971

1971

1983

1983

1983

1983

1992

1992

1992

1992

Avaa kartta uuteen ikkunaan