Jämsän kartta

Jämsän vaakuna

Jämsän kunta

Väkiluku (2019)20 182
Asukkaiden keski-ikä (2019)49 vuotta
Asumisväljyys (2018)45.2m²
Maanpinta-ala (2019)1 571.37km²
Suomenkielisiä (2019)97.7%
Ruotsinkielisiä (2019)0.2%
Muunkielisiä (2019)2.1%
Väkiluku (2019)20 182
Asukkaiden keski-ikä (2019)49 vuotta
Asumisväljyys (2018)45.2m²
Maanpinta-ala (2019)1 571.37km²
Suomen kielisiä (2019)97.7%
Ruotsin kielisiä (2019)0.2%
Muun kielisiä (2019)2.1%

Jämsän postinumerot

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)10 581
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)2 802 asukasta
Opiskelijat (2017)1 215 asukasta
Eläkeläiset (2017)7 343 asukasta
Muut (2017)540 asukasta
Naisia (2018)50.09%
Miehiä (2018)49.91%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)7 582 asukasta
Työttömät (2017)1 395 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)22 402€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)4%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)35.5%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)59.1%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)7 695
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)322
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)5
Teollisuus (2017)2 270
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)18
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)52
Rakentaminen (2017)458
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)739
Kuljetus ja varastointi (2017)344
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)299
Informaatio ja viestintä (2017)29
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)61
Kiinteistöalan toiminta (2017)56
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)223
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)454
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)218
Koulutus (2017)480
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)1 333
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)67
Muu palvelutoiminta (2017)174
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)28
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)65

Vanhat kartat paikasta Jämsä

Avaa vanhat kartat vuosilta 1963-1987

Vuoden

kartta paikasta Jämsä

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1963

1981

1987

Avaa kartta uuteen ikkunaan