Kajaanin kartta

Kajaanin vaakuna

Kajaanin kunta

Väkiluku (2019)36 709
Asukkaiden keski-ikä (2019)44 vuotta
Asumisväljyys (2018)41m²
Maanpinta-ala (2019)1 834.78km²
Suomenkielisiä (2019)96.4%
Ruotsinkielisiä (2019)0.1%
Muunkielisiä (2019)3.5%
Väkiluku (2019)36 709
Asukkaiden keski-ikä (2019)44 vuotta
Asumisväljyys (2018)41m²
Maanpinta-ala (2019)1 834.78km²
Suomen kielisiä (2019)96.4%
Ruotsin kielisiä (2019)0.1%
Muun kielisiä (2019)3.5%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)18 676
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)5 991 asukasta
Opiskelijat (2017)3 032 asukasta
Eläkeläiset (2017)10 315 asukasta
Muut (2017)904 asukasta
Naisia (2018)50.42%
Miehiä (2018)49.58%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)14 713 asukasta
Työttömät (2017)2 284 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)22 273€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)1.9%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)15.7%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)81.5%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)15 452
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)299
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)19
Teollisuus (2017)1 398
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)80
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)81
Rakentaminen (2017)849
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)1 584
Kuljetus ja varastointi (2017)674
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)487
Informaatio ja viestintä (2017)473
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)179
Kiinteistöalan toiminta (2017)135
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)797
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)1 607
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)1 369
Koulutus (2017)1 051
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)3 440
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)294
Muu palvelutoiminta (2017)417
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)99
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)120

Vanhat kartat paikasta Kajaani

Avaa vanhat kartat vuosilta 1970-1986

Vuoden

kartta paikasta Kajaani

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1970

1986

Avaa kartta uuteen ikkunaan