Keravan kartta

Keravan vaakuna

Keravan kunta

Väkiluku (2019)36 756
Asukkaiden keski-ikä (2019)42 vuotta
Asumisväljyys (2018)37.5m²
Maanpinta-ala (2019)30.63km²
Suomenkielisiä (2019)87.2%
Ruotsinkielisiä (2019)1.2%
Muunkielisiä (2019)11.6%
Väkiluku (2019)36 756
Asukkaiden keski-ikä (2019)42 vuotta
Asumisväljyys (2018)37.5m²
Maanpinta-ala (2019)30.63km²
Suomen kielisiä (2019)87.2%
Ruotsin kielisiä (2019)1.2%
Muun kielisiä (2019)11.6%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)17 855
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)5 996 asukasta
Opiskelijat (2017)2 334 asukasta
Eläkeläiset (2017)7 960 asukasta
Muut (2017)1 285 asukasta
Naisia (2018)50.83%
Miehiä (2018)49.17%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)16 260 asukasta
Työttömät (2017)1 719 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)25 524€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)0.4%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)24.7%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)73.6%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)11 741
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)41
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)3
Teollisuus (2017)1 752
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)94
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)86
Rakentaminen (2017)977
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)2 230
Kuljetus ja varastointi (2017)559
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)280
Informaatio ja viestintä (2017)212
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)72
Kiinteistöalan toiminta (2017)99
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)498
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)1 187
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)586
Koulutus (2017)621
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)1 597
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)166
Muu palvelutoiminta (2017)468
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)46
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)3
Toimiala tuntematon (2017)164

Vanhat kartat paikasta Kerava

Avaa vanhat kartat vuosilta 1958-1991

Vuoden

kartta paikasta Kerava

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1958

1958

1958

1961

1965

1969

1969

1969

1978

1978

1978

1990

1990

1991

Avaa kartta uuteen ikkunaan