Kouvolan kartta

Kouvolan vaakuna

Kouvolan kunta

Väkiluku (2019)82 113
Asukkaiden keski-ikä (2019)47 vuotta
Asumisväljyys (2018)44.4m²
Maanpinta-ala (2019)2 557.67km²
Suomenkielisiä (2019)95.4%
Ruotsinkielisiä (2019)0.3%
Saamenkielisiä (2019)0.10%
Muunkielisiä (2019)4.2%
Väkiluku (2019)82 113
Asukkaiden keski-ikä (2019)47 vuotta
Asumisväljyys (2018)44.4m²
Maanpinta-ala (2019)2 557.67km²
Suomen kielisiä (2019)95.4%
Ruotsin kielisiä (2019)0.3%
Saamen kielisiä (2019)0.10%
Muun kielisiä (2019)4.2%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)43 372
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)11 690 asukasta
Opiskelijat (2017)5 105 asukasta
Eläkeläiset (2017)27 187 asukasta
Muut (2017)2 502 asukasta
Naisia (2018)50.80%
Miehiä (2018)49.20%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)32 210 asukasta
Työttömät (2017)5 502 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)22 674€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)3.3%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)22.3%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)73.3%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)31 329
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)1 040
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)66
Teollisuus (2017)4 204
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)124
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)241
Rakentaminen (2017)2 273
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)3 391
Kuljetus ja varastointi (2017)2 004
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)1 131
Informaatio ja viestintä (2017)334
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)295
Kiinteistöalan toiminta (2017)248
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)1 268
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)2 320
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)2 790
Koulutus (2017)1 629
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)5 772
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)614
Muu palvelutoiminta (2017)965
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)249
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)371

Vanhat kartat paikasta Kouvola

Avaa vanhat kartat vuosilta 1965-1998

Vuoden

kartta paikasta Kouvola

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1965

1965

1965

1965

1970

1976

1980

1980

1980

1980

1987

1987

1987

1987

1994

1994

1994

1998

Avaa kartta uuteen ikkunaan