Kouvolan kartta

Kouvolan vaakuna

Kouvolan kunta

Väkiluku (2021)80 454
Asukkaiden keski-ikä (2019)47 vuotta
Asumisväljyys (2019)44.9m²
Maanpinta-ala (2019)2 557.67km²
Suomenkielisiä (2019)95.4%
Ruotsinkielisiä (2019)0.3%
Saamenkielisiä (2019)0.10%
Muunkielisiä (2019)4.2%
Väkiluku (2021)80 454
Asukkaiden keski-ikä (2019)47 vuotta
Asumisväljyys (2019)44.9m²
Maanpinta-ala (2019)2 557.67km²
Suomen kielisiä (2019)95.4%
Ruotsin kielisiä (2019)0.3%
Saamen kielisiä (2019)0.10%
Muun kielisiä (2019)4.2%

Väestö

Talouksia yhteensä (2019)43 202
Lapset 0-14-vuotiaat (2018)11 306 asukasta
Opiskelijat (2018)4 898 asukasta
Eläkeläiset (2018)27 385 asukasta
Muut (2018)2 434 asukasta
Naisia (2019)50.82%
Miehiä (2019)49.18%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2018)32 407 asukasta
Työttömät (2018)4 747 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2019)23 731€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2020)3.1%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2020)21.5%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2020)74%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2018)31 427
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2018)1 028
Kaivostoiminta ja louhinta (2018)67
Teollisuus (2018)4 256
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2018)111
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2018)223
Rakentaminen (2018)2 340
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2018)3 258
Kuljetus ja varastointi (2018)1 947
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2018)1 142
Informaatio ja viestintä (2018)320
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2018)262
Kiinteistöalan toiminta (2018)257
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2018)1 294
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2018)2 383
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2018)2 894
Koulutus (2018)1 610
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2018)5 864
Taiteet, viihde ja virkistys (2018)644
Muu palvelutoiminta (2018)918
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2018)253
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2018)0
Toimiala tuntematon (2018)356

Vanhat kartat paikasta Kouvola

Avaa vanhat kartat vuosilta 1965-1998

Vuoden

kartta paikasta Kouvola

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1965

1965

1965

1965

1970

1976

1980

1980

1980

1980

1987

1987

1987

1987

1994

1994

1994

1998

Avaa kartta uuteen ikkunaan

Majoituspaikat kohteessa Kouvola

Booking.com