Lahden kartta

Lahden vaakuna

Lahden kunta

Väkiluku (2019)119 823
Asukkaiden keski-ikä (2019)44 vuotta
Asumisväljyys (2018)39.8m²
Maanpinta-ala (2019)459.50km²
Suomenkielisiä (2019)92.4%
Ruotsinkielisiä (2019)0.4%
Muunkielisiä (2019)7.2%
Väkiluku (2019)119 823
Asukkaiden keski-ikä (2019)44 vuotta
Asumisväljyys (2018)39.8m²
Maanpinta-ala (2019)459.50km²
Suomen kielisiä (2019)92.4%
Ruotsin kielisiä (2019)0.4%
Muun kielisiä (2019)7.2%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)63 876
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)17 633 asukasta
Opiskelijat (2017)8 949 asukasta
Eläkeläiset (2017)33 283 asukasta
Muut (2017)3 525 asukasta
Naisia (2018)51.66%
Miehiä (2018)48.34%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)47 187 asukasta
Työttömät (2017)8 996 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)22 992€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)0.5%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)25.3%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)73.1%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)50 573
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)268
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)1
Teollisuus (2017)8 268
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)237
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)364
Rakentaminen (2017)3 885
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)6 300
Kuljetus ja varastointi (2017)2 552
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)1 704
Informaatio ja viestintä (2017)1 503
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)659
Kiinteistöalan toiminta (2017)481
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)2 508
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)4 225
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)1 597
Koulutus (2017)3 241
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)9 545
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)1 139
Muu palvelutoiminta (2017)1 300
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)225
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)1
Toimiala tuntematon (2017)570

Vanhat kartat paikasta Lahti

Avaa vanhat kartat vuosilta 1963-1998

Vuoden

kartta paikasta Lahti

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1963

1963

1964

1964

1976

1978

1978

1978

1983

1983

1983

1983

1991

1991

1991

1992

1998

1998

1998

1998

Avaa kartta uuteen ikkunaan