Mikkelin kartta

Mikkelin vaakuna

Mikkelin kunta

Väkiluku (2020)52 583
Asukkaiden keski-ikä (2019)46 vuotta
Asumisväljyys (2019)43.2m²
Maanpinta-ala (2019)2 548.35km²
Suomenkielisiä (2019)95.6%
Ruotsinkielisiä (2019)0.2%
Muunkielisiä (2019)4.2%
Väkiluku (2020)52 583
Asukkaiden keski-ikä (2019)46 vuotta
Asumisväljyys (2019)43.2m²
Maanpinta-ala (2019)2 548.35km²
Suomen kielisiä (2019)95.6%
Ruotsin kielisiä (2019)0.2%
Muun kielisiä (2019)4.2%

Väestö

Talouksia yhteensä (2019)27 551
Lapset 0-14-vuotiaat (2018)7 633 asukasta
Opiskelijat (2018)3 935 asukasta
Eläkeläiset (2018)16 303 asukasta
Muut (2018)1 450 asukasta
Naisia (2019)51.13%
Miehiä (2019)48.87%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2018)21 915 asukasta
Työttömät (2018)2 582 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2019)23 454€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)2.9%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)19.4%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)76.6%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2018)22 697
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2018)653
Kaivostoiminta ja louhinta (2018)31
Teollisuus (2018)2 756
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2018)175
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2018)133
Rakentaminen (2018)1 307
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2018)2 363
Kuljetus ja varastointi (2018)1 100
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2018)806
Informaatio ja viestintä (2018)441
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2018)219
Kiinteistöalan toiminta (2018)207
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2018)937
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2018)1 299
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2018)1 582
Koulutus (2018)1 734
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2018)5 212
Taiteet, viihde ja virkistys (2018)490
Muu palvelutoiminta (2018)674
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2018)329
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2018)0
Toimiala tuntematon (2018)249

Vanhat kartat paikasta Mikkeli

Avaa vanhat kartat vuosilta 1969-1995

Vuoden

kartta paikasta Mikkeli

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1969

1969

1969

1987

1987

1987

1995

1995

1995

Avaa kartta uuteen ikkunaan