Mikkelin kartta

Mikkelin vaakuna

Mikkelin kunta

Väkiluku (2021)52 122
Asukkaiden keski-ikä (2019)46 vuotta
Asumisväljyys (2019)43.2m²
Maanpinta-ala (2019)2 548.35km²
Suomenkielisiä (2019)95.6%
Ruotsinkielisiä (2019)0.2%
Muunkielisiä (2019)4.2%
Väkiluku (2021)52 122
Asukkaiden keski-ikä (2019)46 vuotta
Asumisväljyys (2019)43.2m²
Maanpinta-ala (2019)2 548.35km²
Suomen kielisiä (2019)95.6%
Ruotsin kielisiä (2019)0.2%
Muun kielisiä (2019)4.2%

Väestö

Talouksia yhteensä (2019)27 551
Lapset 0-14-vuotiaat (2018)7 633 asukasta
Opiskelijat (2018)3 935 asukasta
Eläkeläiset (2018)16 303 asukasta
Muut (2018)1 450 asukasta
Naisia (2019)51.13%
Miehiä (2019)48.87%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2018)21 915 asukasta
Työttömät (2018)2 582 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2019)23 454€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2020)2.9%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2020)18.3%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2020)77.6%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2018)22 697
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2018)653
Kaivostoiminta ja louhinta (2018)31
Teollisuus (2018)2 756
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2018)175
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2018)133
Rakentaminen (2018)1 307
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2018)2 363
Kuljetus ja varastointi (2018)1 100
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2018)806
Informaatio ja viestintä (2018)441
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2018)219
Kiinteistöalan toiminta (2018)207
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2018)937
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2018)1 299
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2018)1 582
Koulutus (2018)1 734
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2018)5 212
Taiteet, viihde ja virkistys (2018)490
Muu palvelutoiminta (2018)674
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2018)329
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2018)0
Toimiala tuntematon (2018)249

Vanhat kartat paikasta Mikkeli

Avaa vanhat kartat vuosilta 1969-1995

Vuoden

kartta paikasta Mikkeli

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1969

1969

1969

1987

1987

1987

1995

1995

1995

Avaa kartta uuteen ikkunaan

Majoituspaikat kohteessa Mikkeli

Booking.com