Mikkelin kartta

Mikkelin vaakuna

Mikkelin kunta

Väkiluku (2019)53 134
Asukkaiden keski-ikä (2019)46 vuotta
Asumisväljyys (2018)42.8m²
Maanpinta-ala (2019)2 548.35km²
Suomenkielisiä (2019)95.6%
Ruotsinkielisiä (2019)0.2%
Muunkielisiä (2019)4.2%
Väkiluku (2019)53 134
Asukkaiden keski-ikä (2019)46 vuotta
Asumisväljyys (2018)42.8m²
Maanpinta-ala (2019)2 548.35km²
Suomen kielisiä (2019)95.6%
Ruotsin kielisiä (2019)0.2%
Muun kielisiä (2019)4.2%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)27 713
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)7 783 asukasta
Opiskelijat (2017)4 175 asukasta
Eläkeläiset (2017)16 256 asukasta
Muut (2017)1 429 asukasta
Naisia (2018)51.09%
Miehiä (2018)48.91%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)21 686 asukasta
Työttömät (2017)2 932 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)22 442€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)2.9%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)19.4%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)76.6%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)22 440
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)715
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)24
Teollisuus (2017)2 793
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)182
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)125
Rakentaminen (2017)1 312
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)2 400
Kuljetus ja varastointi (2017)1 071
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)792
Informaatio ja viestintä (2017)436
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)272
Kiinteistöalan toiminta (2017)227
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)995
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)1 170
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)1 597
Koulutus (2017)1 715
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)4 975
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)519
Muu palvelutoiminta (2017)657
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)219
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)244

Vanhat kartat paikasta Mikkeli

Avaa vanhat kartat vuosilta 1969-1995

Vuoden

kartta paikasta Mikkeli

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1969

1969

1969

1987

1987

1987

1995

1995

1995

Avaa kartta uuteen ikkunaan