Nurmijärven kartta

Nurmijärven vaakuna

Nurmijärven kunta

Väkiluku (2019)42 993
Asukkaiden keski-ikä (2019)40 vuotta
Asumisväljyys (2018)41.3m²
Maanpinta-ala (2019)361.87km²
Suomenkielisiä (2019)93.5%
Ruotsinkielisiä (2019)1.2%
Muunkielisiä (2019)5.3%
Väkiluku (2019)42 993
Asukkaiden keski-ikä (2019)40 vuotta
Asumisväljyys (2018)41.3m²
Maanpinta-ala (2019)361.87km²
Suomen kielisiä (2019)93.5%
Ruotsin kielisiä (2019)1.2%
Muun kielisiä (2019)5.3%

Nurmijärven postinumerot

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)17 816
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)8 993 asukasta
Opiskelijat (2017)2 986 asukasta
Eläkeläiset (2017)7 981 asukasta
Muut (2017)1 179 asukasta
Naisia (2018)50.04%
Miehiä (2018)49.96%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)19 654 asukasta
Työttömät (2017)1 366 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)28 605€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)1.5%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)27.3%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)69%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)12 195
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)194
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)2
Teollisuus (2017)1 624
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)34
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)79
Rakentaminen (2017)1 572
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)1 610
Kuljetus ja varastointi (2017)1 144
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)322
Informaatio ja viestintä (2017)117
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)70
Kiinteistöalan toiminta (2017)75
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)471
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)978
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)260
Koulutus (2017)937
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)1 904
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)235
Muu palvelutoiminta (2017)279
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)35
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)3
Toimiala tuntematon (2017)250

Vanhat kartat paikasta Nurmijärvi

Avaa vanhat kartat vuosilta 1957-1991

Vuoden

kartta paikasta Nurmijärvi

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1957

1961

1964

1969

1978

1991

Avaa kartta uuteen ikkunaan