Oulun kartta

Oulun vaakuna

Oulun kunta

Väkiluku (2019)205 489
Asukkaiden keski-ikä (2019)39 vuotta
Asumisväljyys (2018)38.9m²
Maanpinta-ala (2019)2 971.96km²
Suomenkielisiä (2019)95.3%
Ruotsinkielisiä (2019)0.2%
Saamenkielisiä (2019)0.10%
Muunkielisiä (2019)4.4%
Väkiluku (2019)205 489
Asukkaiden keski-ikä (2019)39 vuotta
Asumisväljyys (2018)38.9m²
Maanpinta-ala (2019)2 971.96km²
Suomen kielisiä (2019)95.3%
Ruotsin kielisiä (2019)0.2%
Saamen kielisiä (2019)0.10%
Muun kielisiä (2019)4.4%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)99 329
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)37 907 asukasta
Opiskelijat (2017)20 873 asukasta
Eläkeläiset (2017)39 554 asukasta
Muut (2017)5 658 asukasta
Naisia (2018)50.04%
Miehiä (2018)49.96%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)84 168 asukasta
Työttömät (2017)13 650 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)24 013€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)0.6%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)19.5%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)78.8%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)87 979
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)555
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)96
Teollisuus (2017)9 430
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)364
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)373
Rakentaminen (2017)7 080
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)8 910
Kuljetus ja varastointi (2017)3 998
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)2 842
Informaatio ja viestintä (2017)4 420
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)1 456
Kiinteistöalan toiminta (2017)770
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)6 516
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)6 619
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)4 151
Koulutus (2017)7 445
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)17 660
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)1 506
Muu palvelutoiminta (2017)2 325
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)577
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)886

Vanhat kartat paikasta Oulu

Avaa vanhat kartat vuosilta 1952-1991

Vuoden

kartta paikasta Oulu

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1952

1953

1953

1953

1955

1957

1959

1960

1960

1961

1961

1965

1965

1965

1965

1972

1972

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1988

1989

1989

1989

1989

1991

Avaa kartta uuteen ikkunaan