Porin kartta

Porin vaakuna

Porin kunta

Väkiluku (2019)83 934
Asukkaiden keski-ikä (2019)45 vuotta
Asumisväljyys (2018)43.4m²
Maanpinta-ala (2019)1 156.01km²
Suomenkielisiä (2019)96%
Ruotsinkielisiä (2019)0.5%
Muunkielisiä (2019)3.5%
Väkiluku (2019)83 934
Asukkaiden keski-ikä (2019)45 vuotta
Asumisväljyys (2018)43.4m²
Maanpinta-ala (2019)1 156.01km²
Suomen kielisiä (2019)96%
Ruotsin kielisiä (2019)0.5%
Muun kielisiä (2019)3.5%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)44 189
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)12 255 asukasta
Opiskelijat (2017)5 938 asukasta
Eläkeläiset (2017)25 242 asukasta
Muut (2017)2 450 asukasta
Naisia (2018)51.16%
Miehiä (2018)48.84%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)33 395 asukasta
Työttömät (2017)5 307 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)22 739€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)1.3%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)21.8%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)75.9%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)34 842
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)508
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)43
Teollisuus (2017)4 496
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)328
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)186
Rakentaminen (2017)2 492
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)4 282
Kuljetus ja varastointi (2017)1 953
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)1 410
Informaatio ja viestintä (2017)866
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)405
Kiinteistöalan toiminta (2017)314
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)1 570
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)2 570
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)1 592
Koulutus (2017)1 819
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)7 845
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)699
Muu palvelutoiminta (2017)899
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)206
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)359

Vanhat kartat paikasta Pori

Avaa vanhat kartat vuosilta 1962-1987

Vuoden

kartta paikasta Pori

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1962

1962

1962

1962

1978

1978

1978

1978

1987

1987

1987

1987

Avaa kartta uuteen ikkunaan