Rauman kartta

Rauman vaakuna

Rauman kunta

Väkiluku (2019)39 205
Asukkaiden keski-ikä (2019)45 vuotta
Asumisväljyys (2018)44.5m²
Maanpinta-ala (2019)496.02km²
Suomenkielisiä (2019)93.5%
Ruotsinkielisiä (2019)0.3%
Muunkielisiä (2019)6.2%
Väkiluku (2019)39 205
Asukkaiden keski-ikä (2019)45 vuotta
Asumisväljyys (2018)44.5m²
Maanpinta-ala (2019)496.02km²
Suomen kielisiä (2019)93.5%
Ruotsin kielisiä (2019)0.3%
Muun kielisiä (2019)6.2%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)19 901
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)5 868 asukasta
Opiskelijat (2017)2 700 asukasta
Eläkeläiset (2017)11 437 asukasta
Muut (2017)1 162 asukasta
Naisia (2018)50.21%
Miehiä (2018)49.79%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)16 568 asukasta
Työttömät (2017)1 885 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)24 146€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)1.1%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)33.5%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)64.3%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)16 588
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)184
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)0
Teollisuus (2017)4 211
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)35
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)50
Rakentaminen (2017)1 009
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)1 612
Kuljetus ja varastointi (2017)1 183
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)633
Informaatio ja viestintä (2017)280
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)188
Kiinteistöalan toiminta (2017)101
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)716
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)1 626
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)568
Koulutus (2017)976
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)2 228
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)326
Muu palvelutoiminta (2017)372
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)107
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)1
Toimiala tuntematon (2017)182

Vanhat kartat paikasta Rauma

Avaa vanhat kartat vuosilta 1962-1985

Vuoden

kartta paikasta Rauma

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1962

1962

1962

1962

1978

1978

1978

1978

1985

1985

1985

1985

Avaa kartta uuteen ikkunaan