Riihimäen kartta

Riihimäen vaakuna

Riihimäen kunta

Väkiluku (2019)28 793
Asukkaiden keski-ikä (2019)43 vuotta
Asumisväljyys (2018)39.7m²
Maanpinta-ala (2019)121.00km²
Suomenkielisiä (2019)94.4%
Ruotsinkielisiä (2019)0.4%
Muunkielisiä (2019)5.2%
Väkiluku (2019)28 793
Asukkaiden keski-ikä (2019)43 vuotta
Asumisväljyys (2018)39.7m²
Maanpinta-ala (2019)121.00km²
Suomen kielisiä (2019)94.4%
Ruotsin kielisiä (2019)0.4%
Muun kielisiä (2019)5.2%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)14 484
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)4 789 asukasta
Opiskelijat (2017)2 026 asukasta
Eläkeläiset (2017)7 377 asukasta
Muut (2017)1 061 asukasta
Naisia (2018)50.32%
Miehiä (2018)49.68%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)12 343 asukasta
Työttömät (2017)1 425 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)23 859€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)0.4%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)27.6%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)71%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)11 036
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)46
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)0
Teollisuus (2017)1 940
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)5
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)361
Rakentaminen (2017)572
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)1 558
Kuljetus ja varastointi (2017)786
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)350
Informaatio ja viestintä (2017)245
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)117
Kiinteistöalan toiminta (2017)109
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)385
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)812
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)913
Koulutus (2017)706
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)1 506
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)189
Muu palvelutoiminta (2017)316
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)28
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)92

Vanhat kartat paikasta Riihimäki

Avaa vanhat kartat vuosilta 1954-1992

Vuoden

kartta paikasta Riihimäki

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1954

1960

1974

1979

1983

1987

1989

1992

1992

Avaa kartta uuteen ikkunaan