Salon kartta

Salon vaakuna

Salon kunta

Väkiluku (2019)51 833
Asukkaiden keski-ikä (2019)47 vuotta
Asumisväljyys (2018)45.5m²
Maanpinta-ala (2019)1 986.59km²
Suomenkielisiä (2019)92.7%
Ruotsinkielisiä (2019)1.1%
Muunkielisiä (2019)6.2%
Väkiluku (2019)51 833
Asukkaiden keski-ikä (2019)47 vuotta
Asumisväljyys (2018)45.5m²
Maanpinta-ala (2019)1 986.59km²
Suomen kielisiä (2019)92.7%
Ruotsin kielisiä (2019)1.1%
Muun kielisiä (2019)6.2%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)26 048
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)7 995 asukasta
Opiskelijat (2017)3 341 asukasta
Eläkeläiset (2017)16 177 asukasta
Muut (2017)1 706 asukasta
Naisia (2018)50.73%
Miehiä (2018)49.27%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)20 215 asukasta
Työttömät (2017)3 550 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)22 518€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)5.2%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)25%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)68.3%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)18 214
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)957
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)45
Teollisuus (2017)3 167
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)22
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)75
Rakentaminen (2017)1 250
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)2 458
Kuljetus ja varastointi (2017)866
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)569
Informaatio ja viestintä (2017)482
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)337
Kiinteistöalan toiminta (2017)132
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)598
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)1 236
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)493
Koulutus (2017)968
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)3 391
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)237
Muu palvelutoiminta (2017)519
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)154
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)258

Vanhat kartat paikasta Salo

Avaa vanhat kartat vuosilta 1964-1992

Vuoden

kartta paikasta Salo

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1964

1964

1964

1964

1982

1982

1982

1982

1992

1992

1992

1992

Avaa kartta uuteen ikkunaan