Turun kartta

Turun vaakuna

Turun kunta

Väkiluku (2019)192 962
Asukkaiden keski-ikä (2019)42 vuotta
Asumisväljyys (2018)38.3m²
Maanpinta-ala (2019)245.66km²
Suomenkielisiä (2019)82.7%
Ruotsinkielisiä (2019)5.5%
Muunkielisiä (2019)11.8%
Väkiluku (2019)192 962
Asukkaiden keski-ikä (2019)42 vuotta
Asumisväljyys (2018)38.3m²
Maanpinta-ala (2019)245.66km²
Suomen kielisiä (2019)82.7%
Ruotsin kielisiä (2019)5.5%
Muun kielisiä (2019)11.8%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)105 025
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)24 410 asukasta
Opiskelijat (2017)17 933 asukasta
Eläkeläiset (2017)45 877 asukasta
Muut (2017)6 955 asukasta
Naisia (2018)52.18%
Miehiä (2018)47.82%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)81 618 asukasta
Työttömät (2017)12 876 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)23 032€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)0.3%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)16.7%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)82%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)100 128
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)350
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)24
Teollisuus (2017)10 191
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)219
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)475
Rakentaminen (2017)5 565
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)10 172
Kuljetus ja varastointi (2017)5 914
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)4 172
Informaatio ja viestintä (2017)3 952
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)2 347
Kiinteistöalan toiminta (2017)1 268
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)7 237
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)9 047
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)5 444
Koulutus (2017)8 026
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)19 496
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)2 127
Muu palvelutoiminta (2017)2 695
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)385
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)1 022

Vanhat kartat paikasta Turku

Avaa vanhat kartat vuosilta 1949-1998

Vuoden

kartta paikasta Turku

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1949

1952

1955

1955

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1981

1981

1981

1981

1984

1984

1994

1994

1997

1998

Avaa kartta uuteen ikkunaan