Varkauden kartta

Varkauden vaakuna

Varkauden kunta

Väkiluku (2019)20 466
Asukkaiden keski-ikä (2019)49 vuotta
Asumisväljyys (2018)43.9m²
Maanpinta-ala (2019)385.63km²
Suomenkielisiä (2019)96.9%
Ruotsinkielisiä (2019)0.2%
Muunkielisiä (2019)2.9%
Väkiluku (2019)20 466
Asukkaiden keski-ikä (2019)49 vuotta
Asumisväljyys (2018)43.9m²
Maanpinta-ala (2019)385.63km²
Suomen kielisiä (2019)96.9%
Ruotsin kielisiä (2019)0.2%
Muun kielisiä (2019)2.9%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)11 239
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)2 659 asukasta
Opiskelijat (2017)1 286 asukasta
Eläkeläiset (2017)7 524 asukasta
Muut (2017)809 asukasta
Naisia (2018)50.42%
Miehiä (2018)49.58%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)7 463 asukasta
Työttömät (2017)1 414 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)21 511€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)1.4%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)33.1%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)64.4%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)8 294
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)107
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)4
Teollisuus (2017)2 077
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)21
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)66
Rakentaminen (2017)584
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)916
Kuljetus ja varastointi (2017)408
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)255
Informaatio ja viestintä (2017)79
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)67
Kiinteistöalan toiminta (2017)94
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)352
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)564
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)272
Koulutus (2017)519
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)1 434
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)128
Muu palvelutoiminta (2017)199
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)65
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)83

Vanhat kartat paikasta Varkaus

Avaa vanhat kartat vuosilta 1973-1998

Vuoden

kartta paikasta Varkaus

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1973

1973

1973

1989

1989

1989

1998

1998

Avaa kartta uuteen ikkunaan