Ylöjärven kartta

Ylöjärven vaakuna

Ylöjärven kunta

Väkiluku (2019)33 254
Asukkaiden keski-ikä (2019)40 vuotta
Asumisväljyys (2018)40.9m²
Maanpinta-ala (2019)1 115.73km²
Suomenkielisiä (2019)97.1%
Ruotsinkielisiä (2019)0.3%
Saamenkielisiä (2019)0.10%
Muunkielisiä (2019)2.5%
Väkiluku (2019)33 254
Asukkaiden keski-ikä (2019)40 vuotta
Asumisväljyys (2018)40.9m²
Maanpinta-ala (2019)1 115.73km²
Suomen kielisiä (2019)97.1%
Ruotsin kielisiä (2019)0.3%
Saamen kielisiä (2019)0.10%
Muun kielisiä (2019)2.5%

Ylöjärven postinumerot

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)13 790
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)7 169 asukasta
Opiskelijat (2017)2 147 asukasta
Eläkeläiset (2017)6 872 asukasta
Muut (2017)917 asukasta
Naisia (2018)49.94%
Miehiä (2018)50.06%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)14 456 asukasta
Työttömät (2017)1 317 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)25 563€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)2.5%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)28.3%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)67.3%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)9 316
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)229
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)10
Teollisuus (2017)1 543
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)17
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)30
Rakentaminen (2017)1 008
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)1 076
Kuljetus ja varastointi (2017)473
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)250
Informaatio ja viestintä (2017)78
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)65
Kiinteistöalan toiminta (2017)54
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)350
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)760
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)375
Koulutus (2017)631
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)1 609
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)304
Muu palvelutoiminta (2017)228
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)48
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)178

Vanhat kartat paikasta Ylöjärvi

Avaa vanhat kartat vuosilta 1953-1993

Vuoden

kartta paikasta Ylöjärvi

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1953

1955

1955

1955

1960

1961

1964

1975

1975

1980

1982

1987

1991

1993

Avaa kartta uuteen ikkunaan