Kokonaishiilijalanjälki kartalla

Hiilidioksidi kattaa n. 76% kaikesta ihmisen toiminnan aiheuttamista kasvihuonekaasuista (Global Emissions. 2015. c2es.org). Tällä sivulla hiilijalanjäljellä viitataan kaikkien kasvihuonepäästöjen sijaan pelkkiin hiilidioksidipäästöihin.

Hiilidioksidikaasu on itsessään vaaratonta kaasua, jota syntyy hiilipitoisten aineiden palamisesta. Hiilidioksidipäästöt ovat lisääntyneet fossiilisten polttoaineiden käytön myötä. Hiilidioksidi on merkittävin ilmastoa lämmittävä kasvihuonekaasu.

Katso myös: Kivihiilen hiilijalanjälki kartalla ja Lentämisen hiilijalanjälki kartalla

Valitse vuosi (1751-2018)

Kokonaishiilijalanjälki (2018)

Koko maailman hiilijalanjälki:

Ei dataa

Kokonaishiilijalanjälki (2018) - kaavio

Kaaviossa näytetään maat, joiden hiilijalanjälki on yli