Lentämisen hiilijalanjälki kartalla

Kansainvälinen lentomatkailu vastaa noin kahta prosenttia koko maailman kasvihuonepäästöistä. Kun otetaan huomioon, että vain 5-10% maailman populaatiosta lentää vuosittain, tarkoittaa tämä, että nämä yksittäiset lentäen matkustavat ihmiset saastuttavat suhteessa muihin todella paljon. Esimerkiksi yksi lentomatka Saksasta Karibialle vastaa 80 Tanzanian kansalaisen koko vuoden päästöjä. Mikään muu yksittäisen ihmisen teko ei tuotakaan päästöjä yhtä paljon yhtä nopeassa ajassa kuin lentäminen. Kaiken lisäksi lentomatkojen määrä on kasvussa, ja lentoliikenteen uskotaan jopa kaksinkertaistuvan seuraavan 20 vuoden aikana.

Vertaa alla, miten kotimaisten ja kansainvälisten lentojen päästöt jakautuvat eri maiden kesken.

Katso myös: Kivihiilen hiilijalanjälki kartalla ja Kokonaishiilijalanjälki kartalla

Kotimaan lennot - hiilijalanjälki (2018)

Yli 1500

Yli 300

Yli 100

Yli 10

Yli 1

Alle 1

Ei dataa

Hiilidioksidikiloa/henkilö

Kotimaan lennot - hiilijalanjälki (2018) - kaavio

Näytetään isointa hiilijalanjälkeä