Hyvinkään kartta

Hyvinkään vaakuna

Hyvinkään kunta

Väkiluku (2019)46 470
Asukkaiden keski-ikä (2019)44 vuotta
Asumisväljyys (2018)39.8m²
Maanpinta-ala (2019)322.68km²
Suomenkielisiä (2019)93%
Ruotsinkielisiä (2019)0.9%
Muunkielisiä (2019)6.1%
Väkiluku (2019)46 470
Asukkaiden keski-ikä (2019)44 vuotta
Asumisväljyys (2018)39.8m²
Maanpinta-ala (2019)322.68km²
Suomen kielisiä (2019)93%
Ruotsin kielisiä (2019)0.9%
Muun kielisiä (2019)6.1%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)22 950
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)7 470 asukasta
Opiskelijat (2017)3 043 asukasta
Eläkeläiset (2017)11 750 asukasta
Muut (2017)1 589 asukasta
Naisia (2018)51.08%
Miehiä (2018)48.92%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)20 642 asukasta
Työttömät (2017)2 245 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)25 216€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)0.5%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)26.5%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)71.9%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)19 690
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)103
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)36
Teollisuus (2017)3 107
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)24
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)87
Rakentaminen (2017)2 122
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)3 038
Kuljetus ja varastointi (2017)627
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)725
Informaatio ja viestintä (2017)237
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)199
Kiinteistöalan toiminta (2017)168
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)1 059
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)1 588
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)531
Koulutus (2017)1 047
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)3 946
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)304
Muu palvelutoiminta (2017)472
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)81
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)189

Vanhat kartat paikasta Hyvinkää

Avaa vanhat kartat vuosilta 1960-1989

Vuoden

kartta paikasta Hyvinkää

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1960

1974

1983

1989

Avaa kartta uuteen ikkunaan