Järvenpään kartta

Järvenpään vaakuna

Järvenpään kunta

Väkiluku (2019)43 711
Asukkaiden keski-ikä (2019)41 vuotta
Asumisväljyys (2018)38.3m²
Maanpinta-ala (2019)37.54km²
Suomenkielisiä (2019)93%
Ruotsinkielisiä (2019)1%
Saamenkielisiä (2019)0.10%
Muunkielisiä (2019)5.9%
Väkiluku (2019)43 711
Asukkaiden keski-ikä (2019)41 vuotta
Asumisväljyys (2018)38.3m²
Maanpinta-ala (2019)37.54km²
Suomen kielisiä (2019)93%
Ruotsin kielisiä (2019)1%
Saamen kielisiä (2019)0.10%
Muun kielisiä (2019)5.9%

Järvenpään postinumerot

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)21 020
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)7 432 asukasta
Opiskelijat (2017)2 816 asukasta
Eläkeläiset (2017)9 007 asukasta
Muut (2017)1 224 asukasta
Naisia (2018)51.22%
Miehiä (2018)48.78%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)20 081 asukasta
Työttömät (2017)2 012 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)26 242€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)0.1%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)21.9%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)76.2%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)12 893
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)12
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)0
Teollisuus (2017)1 733
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)16
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)53
Rakentaminen (2017)989
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)1 646
Kuljetus ja varastointi (2017)350
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)546
Informaatio ja viestintä (2017)156
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)216
Kiinteistöalan toiminta (2017)148
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)482
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)1 355
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)833
Koulutus (2017)1 364
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)2 071
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)180
Muu palvelutoiminta (2017)439
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)80
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)2
Toimiala tuntematon (2017)222

Vanhat kartat paikasta Järvenpää

Avaa vanhat kartat vuosilta 1956-1991

Vuoden

kartta paikasta Järvenpää

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1956

1958

1958

1960

1963

1964

1965

1965

1966

1969

1969

1974

1974

1978

1978

1983

1989

1989

1991

1991

Avaa kartta uuteen ikkunaan