Kotkan kartta

Kotkan vaakuna

Kotkan kunta

Väkiluku (2019)52 126
Asukkaiden keski-ikä (2019)46 vuotta
Asumisväljyys (2018)40.8m²
Maanpinta-ala (2019)271.95km²
Suomenkielisiä (2019)89.7%
Ruotsinkielisiä (2019)0.9%
Saamenkielisiä (2019)0.10%
Muunkielisiä (2019)9.3%
Väkiluku (2019)52 126
Asukkaiden keski-ikä (2019)46 vuotta
Asumisväljyys (2018)40.8m²
Maanpinta-ala (2019)271.95km²
Suomen kielisiä (2019)89.7%
Ruotsin kielisiä (2019)0.9%
Saamen kielisiä (2019)0.10%
Muun kielisiä (2019)9.3%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)28 064
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)7 371 asukasta
Opiskelijat (2017)3 892 asukasta
Eläkeläiset (2017)16 690 asukasta
Muut (2017)1 919 asukasta
Naisia (2018)50.54%
Miehiä (2018)49.46%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)19 507 asukasta
Työttömät (2017)4 160 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)21 909€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)0.5%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)22.7%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)75.7%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)21 729
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)124
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)0
Teollisuus (2017)3 604
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)89
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)158
Rakentaminen (2017)1 244
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)2 194
Kuljetus ja varastointi (2017)2 256
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)787
Informaatio ja viestintä (2017)327
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)151
Kiinteistöalan toiminta (2017)147
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)975
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)1 934
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)987
Koulutus (2017)1 173
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)4 416
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)347
Muu palvelutoiminta (2017)472
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)118
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)226

Vanhat kartat paikasta Kotka

Avaa vanhat kartat vuosilta 1967-1988

Vuoden

kartta paikasta Kotka

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1967

1967

1980

1980

1988

1988

Avaa kartta uuteen ikkunaan