Kotkan kartta

Kotkan vaakuna

Kotkan kunta

Väkiluku (2021)51 241
Asukkaiden keski-ikä (2019)46 vuotta
Asumisväljyys (2019)41.2m²
Maanpinta-ala (2019)271.95km²
Suomenkielisiä (2019)89.7%
Ruotsinkielisiä (2019)0.9%
Saamenkielisiä (2019)0.10%
Muunkielisiä (2019)9.3%
Väkiluku (2021)51 241
Asukkaiden keski-ikä (2019)46 vuotta
Asumisväljyys (2019)41.2m²
Maanpinta-ala (2019)271.95km²
Suomen kielisiä (2019)89.7%
Ruotsin kielisiä (2019)0.9%
Saamen kielisiä (2019)0.10%
Muun kielisiä (2019)9.3%

Väestö

Talouksia yhteensä (2019)27 934
Lapset 0-14-vuotiaat (2018)7 190 asukasta
Opiskelijat (2018)3 549 asukasta
Eläkeläiset (2018)16 687 asukasta
Muut (2018)1 872 asukasta
Naisia (2019)50.61%
Miehiä (2019)49.39%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2018)19 924 asukasta
Työttömät (2018)3 661 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2019)23 157€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2020)0.4%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2020)21.9%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2020)76.5%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2018)22 087
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2018)115
Kaivostoiminta ja louhinta (2018)0
Teollisuus (2018)3 716
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2018)96
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2018)145
Rakentaminen (2018)1 056
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2018)2 162
Kuljetus ja varastointi (2018)2 237
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2018)836
Informaatio ja viestintä (2018)333
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2018)153
Kiinteistöalan toiminta (2018)139
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2018)1 003
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2018)2 041
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2018)966
Koulutus (2018)1 205
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2018)4 684
Taiteet, viihde ja virkistys (2018)368
Muu palvelutoiminta (2018)473
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2018)119
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2018)0
Toimiala tuntematon (2018)240

Vanhat kartat paikasta Kotka

Avaa vanhat kartat vuosilta 1967-1988

Vuoden

kartta paikasta Kotka

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1967

1967

1980

1980

1988

1988

Avaa kartta uuteen ikkunaan

Majoituspaikat kohteessa Kotka

Booking.com