Lappeenrannan kartta

Lappeenrannan vaakuna

Lappeenrannan kunta

Väkiluku (2019)72 634
Asukkaiden keski-ikä (2019)44 vuotta
Asumisväljyys (2018)40.9m²
Maanpinta-ala (2019)1 433.78km²
Suomenkielisiä (2019)92.1%
Ruotsinkielisiä (2019)0.2%
Muunkielisiä (2019)7.7%
Väkiluku (2019)72 634
Asukkaiden keski-ikä (2019)44 vuotta
Asumisväljyys (2018)40.9m²
Maanpinta-ala (2019)1 433.78km²
Suomen kielisiä (2019)92.1%
Ruotsin kielisiä (2019)0.2%
Muun kielisiä (2019)7.7%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)38 079
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)10 520 asukasta
Opiskelijat (2017)6 231 asukasta
Eläkeläiset (2017)19 905 asukasta
Muut (2017)2 342 asukasta
Naisia (2018)50.36%
Miehiä (2018)49.64%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)29 152 asukasta
Työttömät (2017)4 759 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)22 340€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)1.6%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)21.4%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)76%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)31 544
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)532
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)107
Teollisuus (2017)3 972
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)146
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)118
Rakentaminen (2017)2 382
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)3 774
Kuljetus ja varastointi (2017)1 865
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)1 235
Informaatio ja viestintä (2017)899
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)337
Kiinteistöalan toiminta (2017)289
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)1 513
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)2 543
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)1 869
Koulutus (2017)2 478
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)5 706
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)578
Muu palvelutoiminta (2017)777
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)107
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)317

Vanhat kartat paikasta Lappeenranta

Avaa vanhat kartat vuosilta 1950-1997

Vuoden

kartta paikasta Lappeenranta

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1950

1951

1954

1970

1971

1971

1971

1983

1983

1983

1984

1995

1997

1997

1997

Avaa kartta uuteen ikkunaan