Porvoon kartta

Porvoon vaakuna

Porvoon kunta

Väkiluku (2019)50 380
Asukkaiden keski-ikä (2019)43 vuotta
Asumisväljyys (2018)41.7m²
Maanpinta-ala (2019)654.54km²
Suomenkielisiä (2019)64%
Ruotsinkielisiä (2019)28.9%
Muunkielisiä (2019)7.1%
Väkiluku (2019)50 380
Asukkaiden keski-ikä (2019)43 vuotta
Asumisväljyys (2018)41.7m²
Maanpinta-ala (2019)654.54km²
Suomen kielisiä (2019)64%
Ruotsin kielisiä (2019)28.9%
Muun kielisiä (2019)7.1%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)23 280
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)8 767 asukasta
Opiskelijat (2017)3 279 asukasta
Eläkeläiset (2017)11 974 asukasta
Muut (2017)1 418 asukasta
Naisia (2018)50.89%
Miehiä (2018)49.11%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)22 375 asukasta
Työttömät (2017)2 346 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)26 470€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)1.2%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)31.2%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)66.2%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)21 265
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)266
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)5
Teollisuus (2017)4 600
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)158
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)116
Rakentaminen (2017)1 768
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)2 197
Kuljetus ja varastointi (2017)1 039
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)1 018
Informaatio ja viestintä (2017)217
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)180
Kiinteistöalan toiminta (2017)181
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)1 580
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)1 400
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)689
Koulutus (2017)1 381
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)3 180
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)315
Muu palvelutoiminta (2017)679
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)17
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)1
Toimiala tuntematon (2017)278

Vanhat kartat paikasta Porvoo

Avaa vanhat kartat vuosilta 1962-1988

Vuoden

kartta paikasta Porvoo

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1962

1962

1978

1978

1988

1988

Avaa kartta uuteen ikkunaan