Rovaniemen kartta

Rovaniemen vaakuna

Rovaniemen kunta

Väkiluku (2019)63 042
Asukkaiden keski-ikä (2019)41 vuotta
Asumisväljyys (2018)40.2m²
Maanpinta-ala (2019)7 581.51km²
Suomenkielisiä (2019)96.1%
Ruotsinkielisiä (2019)0.2%
Saamenkielisiä (2019)0.20%
Muunkielisiä (2019)3.5%
Väkiluku (2019)63 042
Asukkaiden keski-ikä (2019)41 vuotta
Asumisväljyys (2018)40.2m²
Maanpinta-ala (2019)7 581.51km²
Suomen kielisiä (2019)96.1%
Ruotsin kielisiä (2019)0.2%
Saamen kielisiä (2019)0.20%
Muun kielisiä (2019)3.5%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)31 616
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)10 326 asukasta
Opiskelijat (2017)5 580 asukasta
Eläkeläiset (2017)14 534 asukasta
Muut (2017)1 573 asukasta
Naisia (2018)51.54%
Miehiä (2018)48.46%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)26 603 asukasta
Työttömät (2017)3 804 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)22 771€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)1.9%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)13.9%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)83%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)26 195
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)510
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)74
Teollisuus (2017)1 287
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)238
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)51
Rakentaminen (2017)1 835
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)2 669
Kuljetus ja varastointi (2017)1 437
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)1 175
Informaatio ja viestintä (2017)622
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)231
Kiinteistöalan toiminta (2017)280
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)1 201
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)2 464
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)2 264
Koulutus (2017)2 254
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)5 719
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)590
Muu palvelutoiminta (2017)679
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)278
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)337

Vanhat kartat paikasta Rovaniemi

Avaa vanhat kartat vuosilta 1978-1995

Vuoden

kartta paikasta Rovaniemi

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1978

1978

1978

1978

1978

1988

1988

1989

1989

1989

1995

1995

1995

1995

1995

Avaa kartta uuteen ikkunaan