Seinäjoen kartta

Seinäjoen vaakuna

Seinäjoen kunta

Väkiluku (2019)63 781
Asukkaiden keski-ikä (2019)41 vuotta
Asumisväljyys (2018)42.1m²
Maanpinta-ala (2019)1 431.75km²
Suomenkielisiä (2019)97.1%
Ruotsinkielisiä (2019)0.2%
Muunkielisiä (2019)2.7%
Väkiluku (2019)63 781
Asukkaiden keski-ikä (2019)41 vuotta
Asumisväljyys (2018)42.1m²
Maanpinta-ala (2019)1 431.75km²
Suomen kielisiä (2019)97.1%
Ruotsin kielisiä (2019)0.2%
Muun kielisiä (2019)2.7%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)31 063
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)11 126 asukasta
Opiskelijat (2017)4 978 asukasta
Eläkeläiset (2017)14 465 asukasta
Muut (2017)1 553 asukasta
Naisia (2018)51.26%
Miehiä (2018)48.74%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)27 657 asukasta
Työttömät (2017)2 897 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)23 839€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)2.2%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)22.4%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)74.5%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)30 989
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)708
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)68
Teollisuus (2017)4 491
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)132
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)149
Rakentaminen (2017)2 294
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)3 782
Kuljetus ja varastointi (2017)1 781
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)946
Informaatio ja viestintä (2017)454
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)410
Kiinteistöalan toiminta (2017)309
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)1 240
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)1 777
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)1 601
Koulutus (2017)1 798
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)7 191
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)502
Muu palvelutoiminta (2017)907
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)144
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)305

Vanhat kartat paikasta Seinäjoki

Avaa vanhat kartat vuosilta 1953-1993

Vuoden

kartta paikasta Seinäjoki

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1953

1953

1953

1957

1957

1959

1969

1969

1969

1983

1983

1983

1991

1991

1993

Avaa kartta uuteen ikkunaan