Tampereen kartta

Tampereen vaakuna

Tampereen kunta

Väkiluku (2019)238 140
Asukkaiden keski-ikä (2019)41 vuotta
Asumisväljyys (2018)37m²
Maanpinta-ala (2019)524.95km²
Suomenkielisiä (2019)91.5%
Ruotsinkielisiä (2019)0.5%
Muunkielisiä (2019)8%
Väkiluku (2019)238 140
Asukkaiden keski-ikä (2019)41 vuotta
Asumisväljyys (2018)37m²
Maanpinta-ala (2019)524.95km²
Suomen kielisiä (2019)91.5%
Ruotsin kielisiä (2019)0.5%
Muun kielisiä (2019)8%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)127 639
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)31 821 asukasta
Opiskelijat (2017)21 896 asukasta
Eläkeläiset (2017)52 196 asukasta
Muut (2017)8 384 asukasta
Naisia (2018)51.47%
Miehiä (2018)48.53%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)101 034 asukasta
Työttömät (2017)16 522 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)23 423€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)0.2%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)18.5%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)80.2%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)122 611
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)259
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)18
Teollisuus (2017)14 834
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)484
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)487
Rakentaminen (2017)7 131
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)12 958
Kuljetus ja varastointi (2017)4 929
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)4 921
Informaatio ja viestintä (2017)9 564
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)2 280
Kiinteistöalan toiminta (2017)1 352
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)9 548
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)10 622
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)5 021
Koulutus (2017)9 484
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)21 270
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)3 111
Muu palvelutoiminta (2017)2 736
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)426
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)1
Toimiala tuntematon (2017)1 175

Vanhat kartat paikasta Tampere

Avaa vanhat kartat vuosilta 1953-1998

Vuoden

kartta paikasta Tampere

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1953

1953

1953

1953

1960

1960

1961

1961

1974

1975

1975

1975

1980

1980

1980

1980

1991

1991

1991

1991

1998

1998

Avaa kartta uuteen ikkunaan