Kokkolan kartta

Kokkolan vaakuna

Kokkolan kunta

Väkiluku (2019)47 681
Asukkaiden keski-ikä (2019)42 vuotta
Asumisväljyys (2018)42.2m²
Maanpinta-ala (2019)1 445.44km²
Suomenkielisiä (2019)83.9%
Ruotsinkielisiä (2019)12.6%
Muunkielisiä (2019)3.5%
Väkiluku (2019)47 681
Asukkaiden keski-ikä (2019)42 vuotta
Asumisväljyys (2018)42.2m²
Maanpinta-ala (2019)1 445.44km²
Suomen kielisiä (2019)83.9%
Ruotsin kielisiä (2019)12.6%
Muun kielisiä (2019)3.5%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)21 472
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)9 048 asukasta
Opiskelijat (2017)3 513 asukasta
Eläkeläiset (2017)12 062 asukasta
Muut (2017)1 387 asukasta
Naisia (2018)50.56%
Miehiä (2018)49.44%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)19 686 asukasta
Työttömät (2017)2 027 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)23 020€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)3%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)22.2%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)73.7%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)20 525
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)673
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)13
Teollisuus (2017)3 062
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)100
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)100
Rakentaminen (2017)1 305
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)2 607
Kuljetus ja varastointi (2017)1 130
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)532
Informaatio ja viestintä (2017)506
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)249
Kiinteistöalan toiminta (2017)141
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)720
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)1 180
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)684
Koulutus (2017)1 561
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)4 854
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)332
Muu palvelutoiminta (2017)534
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)44
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)198

Vanhat kartat paikasta Kokkola

Avaa vanhat kartat vuosilta 1949-1992

Vuoden

kartta paikasta Kokkola

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1949

1951

1952

1952

1972

1972

1972

1972

1979

1979

1986

1986

1986

1986

1992

1992

1992

1992

Avaa kartta uuteen ikkunaan