Lohjan kartta

Lohjan vaakuna

Lohjan kunta

Väkiluku (2019)45 965
Asukkaiden keski-ikä (2019)45 vuotta
Asumisväljyys (2018)43.1m²
Maanpinta-ala (2019)939.17km²
Suomenkielisiä (2019)92.1%
Ruotsinkielisiä (2019)3.5%
Muunkielisiä (2019)4.4%
Väkiluku (2019)45 965
Asukkaiden keski-ikä (2019)45 vuotta
Asumisväljyys (2018)43.1m²
Maanpinta-ala (2019)939.17km²
Suomen kielisiä (2019)92.1%
Ruotsin kielisiä (2019)3.5%
Muun kielisiä (2019)4.4%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)21 816
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)7 867 asukasta
Opiskelijat (2017)2 959 asukasta
Eläkeläiset (2017)12 551 asukasta
Muut (2017)1 417 asukasta
Naisia (2018)50.64%
Miehiä (2018)49.36%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)19 719 asukasta
Työttömät (2017)2 272 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)24 866€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)2.1%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)25.7%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)70.5%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)15 890
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)362
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)32
Teollisuus (2017)2 390
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)46
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)87
Rakentaminen (2017)1 436
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)1 892
Kuljetus ja varastointi (2017)692
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)588
Informaatio ja viestintä (2017)128
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)172
Kiinteistöalan toiminta (2017)108
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)577
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)1 295
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)619
Koulutus (2017)1 235
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)3 287
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)270
Muu palvelutoiminta (2017)380
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)52
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)242

Vanhat kartat paikasta Lohja

Avaa vanhat kartat vuosilta 1959-1997

Vuoden

kartta paikasta Lohja

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1959

1959

1961

1963

1963

1966

1972

1972

1975

1981

1982

1984

1984

1990

1990

1990

1990

1995

1996

1997

Avaa kartta uuteen ikkunaan