Kuopion kartta

Kuopion vaakuna

Kuopion kunta

Väkiluku (2019)119 282
Asukkaiden keski-ikä (2019)42 vuotta
Asumisväljyys (2018)39.6m²
Maanpinta-ala (2019)3 241.01km²
Suomenkielisiä (2019)95.8%
Ruotsinkielisiä (2019)0.1%
Muunkielisiä (2019)4.1%
Väkiluku (2019)119 282
Asukkaiden keski-ikä (2019)42 vuotta
Asumisväljyys (2018)39.6m²
Maanpinta-ala (2019)3 241.01km²
Suomen kielisiä (2019)95.8%
Ruotsin kielisiä (2019)0.1%
Muun kielisiä (2019)4.1%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)61 112
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)17 712 asukasta
Opiskelijat (2017)11 008 asukasta
Eläkeläiset (2017)30 111 asukasta
Muut (2017)3 052 asukasta
Naisia (2018)51.29%
Miehiä (2018)48.71%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)49 635 asukasta
Työttömät (2017)6 691 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)22 940€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)2.7%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)14.5%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)81.7%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)51 833
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)1 418
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)56
Teollisuus (2017)3 046
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)161
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)283
Rakentaminen (2017)3 969
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)5 724
Kuljetus ja varastointi (2017)2 596
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)1 950
Informaatio ja viestintä (2017)1 673
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)911
Kiinteistöalan toiminta (2017)606
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)2 992
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)4 580
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)2 300
Koulutus (2017)4 346
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)11 885
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)1 085
Muu palvelutoiminta (2017)1 319
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)351
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)582

Vanhat kartat paikasta Kuopio

Avaa vanhat kartat vuosilta 1971-1994

Vuoden

kartta paikasta Kuopio

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1971

1971

1971

1986

1986

1987

1991

1994

1994

Avaa kartta uuteen ikkunaan