Kuopion kartta

Kuopion vaakuna

Kuopion kunta

Väkiluku (2020)120 210
Asukkaiden keski-ikä (2019)42 vuotta
Asumisväljyys (2019)39.9m²
Maanpinta-ala (2019)3 241.01km²
Suomenkielisiä (2019)95.8%
Ruotsinkielisiä (2019)0.1%
Muunkielisiä (2019)4.1%
Väkiluku (2020)120 210
Asukkaiden keski-ikä (2019)42 vuotta
Asumisväljyys (2019)39.9m²
Maanpinta-ala (2019)3 241.01km²
Suomen kielisiä (2019)95.8%
Ruotsin kielisiä (2019)0.1%
Muun kielisiä (2019)4.1%

Väestö

Talouksia yhteensä (2019)62 120
Lapset 0-14-vuotiaat (2018)17 556 asukasta
Opiskelijat (2018)10 751 asukasta
Eläkeläiset (2018)30 480 asukasta
Muut (2018)3 069 asukasta
Naisia (2019)51.34%
Miehiä (2019)48.66%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2018)50 874 asukasta
Työttömät (2018)5 934 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2019)24 234€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)2.7%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)14.5%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)81.7%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2018)52 932
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2018)1 403
Kaivostoiminta ja louhinta (2018)61
Teollisuus (2018)3 063
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2018)171
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2018)302
Rakentaminen (2018)4 064
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2018)5 672
Kuljetus ja varastointi (2018)2 584
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2018)1 943
Informaatio ja viestintä (2018)1 730
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2018)1 002
Kiinteistöalan toiminta (2018)490
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2018)3 109
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2018)4 992
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2018)2 382
Koulutus (2018)4 516
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2018)12 110
Taiteet, viihde ja virkistys (2018)1 064
Muu palvelutoiminta (2018)1 288
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2018)349
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2018)0
Toimiala tuntematon (2018)637

Vanhat kartat paikasta Kuopio

Avaa vanhat kartat vuosilta 1971-1994

Vuoden

kartta paikasta Kuopio

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1971

1971

1971

1986

1986

1987

1991

1994

1994

Avaa kartta uuteen ikkunaan