Vaasan kartta

Vaasan vaakuna

Vaasan kunta

Väkiluku (2019)67 636
Asukkaiden keski-ikä (2019)41 vuotta
Asumisväljyys (2018)40m²
Maanpinta-ala (2019)364.67km²
Suomenkielisiä (2019)67.7%
Ruotsinkielisiä (2019)23.2%
Muunkielisiä (2019)9.1%
Väkiluku (2019)67 636
Asukkaiden keski-ikä (2019)41 vuotta
Asumisväljyys (2018)40m²
Maanpinta-ala (2019)364.67km²
Suomen kielisiä (2019)67.7%
Ruotsin kielisiä (2019)23.2%
Muun kielisiä (2019)9.1%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)34 345
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)10 722 asukasta
Opiskelijat (2017)6 710 asukasta
Eläkeläiset (2017)15 276 asukasta
Muut (2017)2 046 asukasta
Naisia (2018)49.74%
Miehiä (2018)50.26%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)29 405 asukasta
Työttömät (2017)3 233 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)23 601€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)0.4%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)27.8%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)70.9%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)36 635
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)172
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)3
Teollisuus (2017)7 781
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)237
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)85
Rakentaminen (2017)2 052
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)3 303
Kuljetus ja varastointi (2017)1 184
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)1 240
Informaatio ja viestintä (2017)1 403
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)720
Kiinteistöalan toiminta (2017)318
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)2 042
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)2 180
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)2 346
Koulutus (2017)2 781
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)6 829
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)727
Muu palvelutoiminta (2017)851
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)114
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)4
Toimiala tuntematon (2017)263

Vanhat kartat paikasta Vaasa

Avaa vanhat kartat vuosilta 1959-1998

Vuoden

kartta paikasta Vaasa

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1959

1960

1970

1970

1970

1970

1981

1981

1981

1981

1988

1988

1988

1988

1996

1996

1998

1998

Avaa kartta uuteen ikkunaan