Vaasan kartta

Vaasan vaakuna

Vaasan kunta

Väkiluku (2021)67 615
Asukkaiden keski-ikä (2019)41 vuotta
Asumisväljyys (2019)40.3m²
Maanpinta-ala (2019)364.67km²
Suomenkielisiä (2019)67.7%
Ruotsinkielisiä (2019)23.2%
Muunkielisiä (2019)9.1%
Väkiluku (2021)67 615
Asukkaiden keski-ikä (2019)41 vuotta
Asumisväljyys (2019)40.3m²
Maanpinta-ala (2019)364.67km²
Suomen kielisiä (2019)67.7%
Ruotsin kielisiä (2019)23.2%
Muun kielisiä (2019)9.1%

Väestö

Talouksia yhteensä (2019)34 755
Lapset 0-14-vuotiaat (2018)10 555 asukasta
Opiskelijat (2018)6 554 asukasta
Eläkeläiset (2018)15 461 asukasta
Muut (2018)2 161 asukasta
Naisia (2019)49.61%
Miehiä (2019)50.39%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2018)30 048 asukasta
Työttömät (2018)2 773 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2019)24 569€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2020)0.4%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2020)26.4%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2020)72.1%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2018)37 245
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2018)161
Kaivostoiminta ja louhinta (2018)1
Teollisuus (2018)8 058
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2018)232
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2018)92
Rakentaminen (2018)1 978
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2018)3 201
Kuljetus ja varastointi (2018)1 210
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2018)1 403
Informaatio ja viestintä (2018)1 350
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2018)716
Kiinteistöalan toiminta (2018)300
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2018)2 118
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2018)2 764
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2018)2 259
Koulutus (2018)2 726
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2018)6 635
Taiteet, viihde ja virkistys (2018)740
Muu palvelutoiminta (2018)842
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2018)146
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2018)2
Toimiala tuntematon (2018)311

Vanhat kartat paikasta Vaasa

Avaa vanhat kartat vuosilta 1959-1998

Vuoden

kartta paikasta Vaasa

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1959

1960

1970

1970

1970

1970

1981

1981

1981

1981

1988

1988

1988

1988

1996

1996

1998

1998

Avaa kartta uuteen ikkunaan

Majoituspaikat kohteessa Vaasa

Booking.com