Helsingin kartta

Helsingin vaakuna

Helsingin kunta

Väkiluku (2019)653 835
Asukkaiden keski-ikä (2019)41 vuotta
Asumisväljyys (2018)34.1m²
Maanpinta-ala (2019)214.25km²
Suomenkielisiä (2019)78.2%
Ruotsinkielisiä (2019)5.6%
Muunkielisiä (2019)16.2%
Väkiluku (2019)653 835
Asukkaiden keski-ikä (2019)41 vuotta
Asumisväljyys (2018)34.1m²
Maanpinta-ala (2019)214.25km²
Suomen kielisiä (2019)78.2%
Ruotsin kielisiä (2019)5.6%
Muun kielisiä (2019)16.2%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)335 061
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)91 743 asukasta
Opiskelijat (2017)47 684 asukasta
Eläkeläiset (2017)126 202 asukasta
Muut (2017)32 213 asukasta
Naisia (2018)52.53%
Miehiä (2018)47.47%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)309 685 asukasta
Työttömät (2017)35 745 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)28 260€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)0.1%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)10.2%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)88.5%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)397 346
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)439
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)15
Teollisuus (2017)16 941
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)1 949
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)1 100
Rakentaminen (2017)20 513
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)37 902
Kuljetus ja varastointi (2017)18 379
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)19 261
Informaatio ja viestintä (2017)38 398
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)20 306
Kiinteistöalan toiminta (2017)5 888
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)40 989
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)33 397
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)28 969
Koulutus (2017)23 909
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)55 290
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)12 321
Muu palvelutoiminta (2017)15 750
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)1 319
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)229
Toimiala tuntematon (2017)4 082

Vanhat kartat paikasta Helsinki

Avaa vanhat kartat vuosilta 1958-1991

Vuoden

kartta paikasta Helsinki

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1958

1958

1958

1960

1960

1961

1961

1961

1961

1962

1962

1964

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1977

1978

1978

1979

1979

1979

1991

1991

1991

1991

1991

1991

Avaa kartta uuteen ikkunaan