Jyväskylän kartta

Jyväskylän vaakuna

Jyväskylän kunta

Väkiluku (2021)144 473
Asukkaiden keski-ikä (2019)40 vuotta
Asumisväljyys (2019)38.3m²
Maanpinta-ala (2019)1 170.97km²
Suomenkielisiä (2019)94.6%
Ruotsinkielisiä (2019)0.2%
Muunkielisiä (2019)5.2%
Väkiluku (2021)144 473
Asukkaiden keski-ikä (2019)40 vuotta
Asumisväljyys (2019)38.3m²
Maanpinta-ala (2019)1 170.97km²
Suomen kielisiä (2019)94.6%
Ruotsin kielisiä (2019)0.2%
Muun kielisiä (2019)5.2%

Väestö

Talouksia yhteensä (2019)74 498
Lapset 0-14-vuotiaat (2018)22 126 asukasta
Opiskelijat (2018)14 861 asukasta
Eläkeläiset (2018)30 677 asukasta
Muut (2018)4 430 asukasta
Naisia (2019)50.80%
Miehiä (2019)49.20%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2018)60 380 asukasta
Työttömät (2018)8 831 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2019)23 822€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2020)0.6%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2020)16.9%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2020)81.1%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2018)64 661
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2018)492
Kaivostoiminta ja louhinta (2018)101
Teollisuus (2018)5 713
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2018)214
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2018)381
Rakentaminen (2018)4 931
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2018)7 101
Kuljetus ja varastointi (2018)2 431
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2018)2 521
Informaatio ja viestintä (2018)3 699
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2018)575
Kiinteistöalan toiminta (2018)794
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2018)4 270
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2018)5 140
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2018)3 686
Koulutus (2018)6 576
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2018)11 568
Taiteet, viihde ja virkistys (2018)1 674
Muu palvelutoiminta (2018)1 715
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2018)338
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2018)0
Toimiala tuntematon (2018)741

Vanhat kartat paikasta Jyväskylä

Avaa vanhat kartat vuosilta 1963-1994

Vuoden

kartta paikasta Jyväskylä

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1963

1963

1963

1963

1963

1983

1983

1983

1983

1983

1990

1992

1992

1992

1994

Avaa kartta uuteen ikkunaan

Majoituspaikat kohteessa Jyväskylä

Booking.com