Jyväskylän kartta

Jyväskylän vaakuna

Jyväskylän kunta

Väkiluku (2019)142 400
Asukkaiden keski-ikä (2019)40 vuotta
Asumisväljyys (2018)38m²
Maanpinta-ala (2019)1 170.97km²
Suomenkielisiä (2019)94.6%
Ruotsinkielisiä (2019)0.2%
Muunkielisiä (2019)5.2%
Väkiluku (2019)142 400
Asukkaiden keski-ikä (2019)40 vuotta
Asumisväljyys (2018)38m²
Maanpinta-ala (2019)1 170.97km²
Suomen kielisiä (2019)94.6%
Ruotsin kielisiä (2019)0.2%
Muun kielisiä (2019)5.2%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)72 876
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)22 249 asukasta
Opiskelijat (2017)14 569 asukasta
Eläkeläiset (2017)30 274 asukasta
Muut (2017)4 280 asukasta
Naisia (2018)50.79%
Miehiä (2018)49.21%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)59 127 asukasta
Työttömät (2017)9 689 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)22 843€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)0.8%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)17.5%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)80.6%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)63 342
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)441
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)96
Teollisuus (2017)5 864
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)262
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)347
Rakentaminen (2017)4 549
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)7 030
Kuljetus ja varastointi (2017)2 321
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)2 401
Informaatio ja viestintä (2017)3 595
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)660
Kiinteistöalan toiminta (2017)754
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)4 206
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)4 879
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)3 511
Koulutus (2017)6 725
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)11 204
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)1 671
Muu palvelutoiminta (2017)1 734
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)374
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)718

Vanhat kartat paikasta Jyväskylä

Avaa vanhat kartat vuosilta 1963-1994

Vuoden

kartta paikasta Jyväskylä

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1963

1963

1963

1963

1963

1983

1983

1983

1983

1983

1990

1992

1992

1992

1994

Avaa kartta uuteen ikkunaan